Yusuf Has Hacib Kimdir?

Ana sayfa » biyografi » Yusuf Has Hacib Kimdir?

Türk edebiyatının ilk siyasetnamesinin  (Kutadgu Bilig) sahibi olan Yusuf Has Hacip Karahanlılar döneminde yaşamıştır. Türk tarihinde Karahanlılarla ilgili bilgiler gibi Yusuf Has Hacip hakkındaki bilgilerimiz de kısıtlıdır.

Balasagun şehrinde doğmuştur (günümüzde Kırgızistan şehridir). 1017 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. iyi bir eğitim aldığı anlaşılan Yusuf Has Hacip, döneminde “Balasagunlu Yusuf” ismiyle anılırken, ünlü eseri Kutadgu Bilig’i yazdıktan sonra Has Hacip unvanıyla anılmaya başlandı. bu unvanı ona Karahanlı hükümdarı Uluğ Kara Buğra Han vermiştir. ayrıca yusuf Has Hacip’i baş vezir yardımcılığına getirmiştir. Yusuf Has Hacib, 18 aylık bir çalışma sonunda ortaya koyduğu eseri Kutadgu Bilig ile adeta ölümsüzleşmiştir.

yusuf has hacibYusuf Has Hacib, İslamî Türk Edebiyatının eseri günümüze ulaşan ilk Türk yazarıdır.

bilime, bilgiye, bilimlere uğraşanlara son derece önem veren Yusuf Has Hacib, Türk edebiyatının ilk siyasetnbame ve mesnevi örneği olan eseri Kutadgu Bilig’de buna fazlasıyla yer vermiştir. O’na göre ilim bir meşale gibi insanlığın yolunu aydınlatır, doğru yolu gösterir. en iyi rehber bilimdir.

kırgıziastan’ın para birimi som’dur. 1000 Kırgızistan somunun üzerinde yusuf Has Hacib’in fotoprafı yer alır.Tarihimizde önemli bir yere sahip olan Yusuf Has Hacib 1077 yılında Kaşgar’da vefat etmiştir, türbesi buradadır.  Kaşgar, günümüzde Doğu Türkistan’ın önemli bir kentidir ve Çin işgali altındadır.

“Yusuf Has Hacib Kimdir?” ile ilgili 4 yorum yapılmış.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.