Yavuz Sultan Selim Dönemi (1512-1520) Hakkında Bilgi

Ana sayfa » tarih » Yavuz Sultan Selim Dönemi (1512-1520) Hakkında Bilgi

Dulkadiroğullarından Şahsuvar Bey’in kızı Gülbahar Sultan ile II. Bayezid’in oğlu olan Yavuz Sultan Selim, Osmanlı Devleti’nin 9.  padişahıdır.

Yavuz Sultan Selim, Osmanlı Devleti’nin tahtında yalnızca 8 yıl kalabilmiş olmasına rağmen bu 8 yıla 80 yıllık icraat sığdıran padişahtır. Osmanlı Devleti’nde halife unvanını taşıyan ilk padişahtır.

Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren yüzünü hep batıya dönmüştü ancak Yavuz Sultan Selim döneminde doğuya yönelik büyük ve önemli seferler yapıldı.

Yavuz Sultan Selim ve Savaşları

Çaldıran Savaşı (1514):

Bu savaş Osmanlı Devleti’nin İran ile yaptığı ilk savaştır. Safevi Devleti’nin Osmanlı toprakları üzerindeki Şiilik politikası ve ayrıca İpek yoluna hakim olma mücadelesi iki devleti karşı karşıya getirmişti. Safevi Devleti’nin lideri Şah İsmail’di. İki devlet Van’ın Çaldıran Ovası’nda karşı karşıya geldi. Osmanlı Devleti’nin zaferiyle sonuçlanan bu savaş ile Doğu Anadolu, Mardin ve Diyarbakır bölgelerinde Osmanlı Devleti’nin etkinliği arttı.

Turnadağ Savaşı (1515):

Çaldıran seferi dönüşünde Yavuz Sultan Selim Maraş’taki Dulkadiroğulları’nın üzerine yürüdü ve Turnadağ Savaşı ile bu beyliğe son vererek Maraş ve Elbistan’ı Osmanlı topraklarına kattı.

Dulkadiroğulları Beyliği Osmanlı topraklarına katılan son beyliktir. Bu nedenle Anadolu’daki siyasi birlik tam olarak sağlanmıştır. Dolayısıyla Anadolu Türk siyasi birliğini kesin olarak sağlayan Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim olmuştur

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim

Mısır Seferi:

Mısır’daki Memluk Devleti ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkiler ilk kez Yıldırım Bayezid döneminde bozulmuş, Fatih Sultan Mehmet döneminde ise ilişkiler daha da gerilmiş, II. Bayezid döneminde ise savaşa dönüşmüştü.

Yavuz Sultan Selim, İslam dünyasının liderliğini, Baharat yolunun denetimini ele geçirmek gibi amaçlarla Mısır seferine çıktı.

Mercidabık Savaşı ile Suriye, Şam ve Halep Osmanlı topraklarına katıldı. Ardından Mısır üzerine gidilerek Ridaniye savaşı yapıldı ve böylece Mısır fethedilerek Memluk Devleti’ne son verilmiş oldu.

Mısır seferinin sonucunda;  Suriye, Kudüs, Ürdün, Mısır ile Mekke ve Medine Osmanlı Devleti’nin eline geçerken Memluk Devleti yıkıldı ve böylece halifelik Osmanlılara geçti. Halifeliğin Osmanlılara geçmesi devlete teokratik bir özellik de kazandırmış oluyordu. Ayrıca İslam dünyasının liderliği artık Osmanlı Devleti’ne geçmiş oldu.

Mısır seferinin sonucunda ayrıca baharat yolunun denetimi Osmanlı Devleti’ne geçti ve Kuzey Afrika’da artık Osmanlı egemenliği başlamış oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.