Uluslararası Adalet Divanı ve Görevleri

Ana sayfa » genel » Uluslararası Adalet Divanı ve Görevleri

Uluslararası Adalet Divanı’nın varlığı doğrudan doğruya Birleşmiş Milletler Antlaşması’na dayanır. Merkezi Hollanda’nın Lahey kentindedir. Divan, Birleşmiş Milletler’in başlıca yargı organıdır. 1945’te kurulan ve Birleşmiş Milletler Antlaşması’na eklenen statüsü, hemen hemen bütünüyle 13 Aralık 1920 tarihinde Milletler Cemiyeti tarafından kurulmuş olan Uluslararası Daimi Adalet Divanı’nın statüsünden alınmıştır. Böylece, bugünkü uluslararası Divan eski Divan’ın devamı sayılabilir.

Uluslararası Adalet Divanı 15 yargıçtan meydana gelir. yargıçlar her üç yılda bir kendilerine bir başkan seçerler. Yargıçlar BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyinin dokuz yıl için birlikte yaptıkları seçimle göreve başlarlar. yeniden seçilmeleri mümkündür. aynı milliyetten olan iki yargıç Divan’da görev yapamaz.

yargıçlar özellikle kendi devletlerine karşı olmak üzere bağımsız olmak zorundadırlar. maaşları kendilerini her tür girişimde bulunmaktan alıkoyacak biçimde özenle saptanmıştır. diplomatik dokunulmazlıkları vardır, sonuç olarak görev süreleri boyunca azledilemezler.

uluslararasi adalet divaniDivan’ın iki tür görevi vardır: aralarındaki anlaşmazlığı Divan’a getirmeyi kabul etmiş devletlere karşı yargı yetkisi ve uluslararası örgütlere tavsiyede bulunma görevi.

Divan uluslararası hukuk alanındaki her tür anlaşmazlığı çözmeye yetkili olduğu görülür. ancak yalnızca egemen devletler Divan’da yargılanabilir. özel kişiler ve uluslararası örgütler Divan’da yargılanamazlar. divan kararları yargıçların oy çoğunluğuyla alınır. her yargıç kararın devamında farklı gerekçelerini belirtebilir ya da muhalefet şerhi yazabilir. (meslektaşlarının çoğunlukla almış oldukları karara hiçbir biçimde katılmıyorsa). Divanın kararları hukuken taraflar için uyulması zorunlu kararlardır.

“Uluslararası Adalet Divanı ve Görevleri” ile ilgili 3 yorum yapılmış.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.