Bereketli Hilal Nedir? Tarımsal Üretim İlk Nerede Başladı?

Ana sayfa » tarih » Bereketli Hilal Nedir? Tarımsal Üretim İlk Nerede Başladı?

Bereketli Hilal, tarihte tarımsal açıdan verimli belli bir bölgeyi ifade etmek için kullanılan bir tabirdir. Cilalı Taş devrinde tarımsal üretime geçilmeden önce tarih öncesi çağ insanı oldukça ilkel bir yaşam tarzı sürmekteydi. Kaba Taş ve Yontma Taş adı verilen dönemlerde insanoğlu avcılık ve toplayıcılık yaparlardı. Yiyeceklerini avlanarak ve doğadan meyve toplayarak edinirler, karınlarını bu şekilde doyururlardı. Dolayısıyla sürekli bir yiyecek arayıp bulma derdindeydiler. Genel olarak kadınlar toplayıcılık, erkekler ise avcılıkla uğraşırdı. Yiyecek bulma ihtiyacı onları göç etmeye de zorluyordu. Zira bulundukları yerler her zaman yiyecek bulmaya elverişli olmayabiliyordu.

Tarımsal Üretim ve Bereketli Hilal

İklimin ılımanlaşması ve insanların su kenarlarına yerleşmeye başlamasıyla birlikte artık yavaş yavaş tarımsal üretime geçiş başlamıştı. Cilalı Taş döneminde tarımsal üretime geçiş insanoğlunun yaşamını büyük oranda kolaylaştırdı. Tamamen tüketime dayalı bir toplumdan artık üreten toplumlar ortaya çıkıyordu. Nitekim bu olay dünya ve insanlık tarihinin en önemli olaylarının başında gelir. Zira tarımsal üretim insanoğlunun göçebelikten yerleşik hayata geçmesini sağladı. Yerleşik yaşama geçiş bu durum köylerin, şehirlerin, devletlerin ve imparatorlukların kurulmasını, dolayısıyla da egemenlik savaşlarını beraberinde getirdi.

Bereketli Hilal denilen bölge de, tarımsal üretimle birlikte uygarlıklar için son derece önemli olmuştu.

Uygarlıklar büyür ve gelişirken diğer yandan da doğal denge bozulmaya başlamıştı.

Bereketli Hilal

Bereketli Hilal

Bu zincirin ilk halkası Ortadoğudur. Tarihte bilinen ilk köylü topluluklar Doğu ve Ortadoğu’da karşımıza çıkar. Bu bölge literatürde “Bereketli Hilal” olarak yer alır. Mezopotamya olarak da bilinir. Peki Mezopotamya tabiri hangi yerler için kullanılıyordu? “Bereketli Hilal” ya da diğer adıyla Mezopotamya, günümüz Suriye, Lübnan, İsrail, İran ve Irak topraklarını içine alan bir bölgedir. Bu bölgedeki insanlar daha IX. Binyıldan itibaren koyun ve keçi gibi hayvanları evcilleştirmiş, başta arpa ve buğday olmak üzere, bezelye, bakla ve mercimek ekmeye başlamışlardı.

Bereketli Hilal’den sonra tarımsal üretim ve hayvanların evcilleştirilmesi önce Akdeniz’e ardından diğer coğrafyalarda da görülmeye başlar. Ancak bazı bölgelerde bu durum oldukça geç bir dönemde başlar. Örneğin Orta Amerika’da tarımsal üretim yapan köy yerleşimleri ancak III. Binyıldan sonra görülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.