Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Hangileridir?

Ana sayfa » tarih » Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Hangileridir?

Sosyal bir bilim dalı olan tarih, araştırmalarını yaparken tek başına hareket edemez. kesin ve doğru sonuçlara ulaşabilmek için diğer bazı bilim dallarına ihtiyaç duyar. araştırılan k0nunun tarih öncesi çağlara mı yoksa tarih çağlarına mı ait olduğu, tarihin faydalanacağı bilim dalını belirler. bunun temel sebebi yazıdır. tarih öncesi dönemde yazı henüz olmadığı için yardımcı bilim dalları da farklılık gösterir. örneğin tarih öncesi dönemle ilgili bir araştırma yapılırken yazı bilimi olan paleografiden faydalanılamaz.

1) Tarih çağları araştırılırken yararlanılan bilim dalları

-Paleografya: yazı bilimidir. incelenen ilk bulgu Sümerlere aittir.

-Epigrafya: Kitabeler bilimi

-Diplomatik: Antlaşmalar bilimi. incelenen ilk bulgu Kadeş barışıdır.

-Nümizmatik (meskükat): Para bilimi. incelenen ilk bulgu Lidyalılara ait.

-Filoloji: Dil bilimi. incelenebilen en eski kültür Sümerlerdir.

-Heraldik: armalar bilimi

-Sigiliografya: Mühür bilimi

-toponomi: yer adlarını araştırır

-antrotoponomi: insan adlarını araştırır

2) Hem Tarih Öncesi Çağlar Hem de Tarih Çağları Araştırılırken yararlanılan bilim dalları

-coğrafya: yeryüzü bilimi

-sanat tarihi: toplumların sanatlarını inceler

-arkeoloji: kazı bilimi. tarih öncesi dönemin araştırılmasında en çok kullanılan bilim dalıdır.

-arkeometri: arkeolojik buluntuları tarih sırasına göre tasnif eder.

-kronoloji: zaman bilimi

-karbon 14:   bir bilim değildir. kimya biliminden yararlanarak tarih öncesi kalıntıların yaşını bulmaya yarayan yöntemdir.

-etnografya: öz kültürleri inceler

-antropoloji: toplumların sosyal ve kültürel yapılarını inceler.

-fiziki antropoloji: ırk bilimi

-sosyoloji: toplum bilimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.