Kategori: tarih

Sokollu Mehmet Paşa Dönemi Hakkında Bilgi

Sokollu Mehmet Paşa, Hırvat asıllı bir devşirmedir ve üç padişah döneminde sadrazamlık görevi yaparak tarihteki yerini almıştır. Sırasıyla Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat döneminde görev yapmış önemli bir devlet adamı olan Sokollu …

II. Bayezid Dönemi (1481-1512) Hakkında Bilgi

31 yıl Osmanlı tahtında hüküm süren II. Bayezid, devletin 8. padişahıdır. Fatih Sultan Mehmet’in sefer esnasında ani ölümü üzerine, Karaman sancağındaki oğlu Cem Sultan ve Amasya sancağındaki diğer oğlu Bayezid’e, babalarının ölümü haber verilmek üzere …

Osmanlı Devleti’nde Ticaret Hakkında Bilgi

Osmanlı Devleti’nde ticaret, devletin gelişmesi için oldukça önemliydi. Osmanlı Devleti’nin ilk kurulduğu topraklar, ticaret yollarının geçiş noktasındaydı. Bu nedenle devlet, tıpkı Selçuklular gibi ticaretin gelişmesine önem vermiş ve bu yönde tedbirler almaya yönelmiştir.