tarih

Ana sayfa » tarih » Page 3
» 28 Eylül 2017

Selçuklu Devleti’nde ikta adıyla uygulanmış olan sistem Osmanlı döneminde de tımar sistemi adıyla uygulanmaya başladı. Bu sistem Selçuklulardan örnek alınarak I. Murat döneminde geliştirildi ve uygulanmaya başladı Tımar Sistemi Nasıl […]

» 27 Eylül 2017

Divan-ı Hümayun, en sade tanımıyla; Osmanlı’larda devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yerdir. Osmanlı Devleti’nden önceki Türk-İslam devletlerinde ya da İslamiyet öncesi Türk devletlerinde de mevcut olan bu kurum Osmanlı Devleti’nde […]

» 27 Temmuz 2016

Roma İmparatorluğu tarihte en büyük imparatorluklardan biridir. Roma İmparatorluğu, MÖ VIII. yy.dan itibaren İtalya’ya yayılan Etrüsk Uygarlığı tarafından temeli atılan bir devlettir. Ancak bunun dışında Roma’nın kuruluşuyla ilgili bir efsane […]

» 26 Temmuz 2016

Hellenistik krallıklar, Makedonya kralı Büyük İskender’in ölümünün ardından ortaya çıkmıştır. Büyük İskender, yaptığı fetihlerle imparatorluk topraklarını çok geniş bir alana yaymış, öldüğünde arkasında çok güçlü bir imparatorluk bırakmıştı. Ölmeden önce, bu […]

» 19 Temmuz 2016

‘Makedonya kralı Büyük İskender, tarihte Hellenistik krallığın temelini atmıştır. Büyük İskender ile bu krallık oldukça geniş topraklara yayılmayı başarmıştır. Tarihin en önemli hükümdar ve komutanlarından biridir. Büyük İskender Krallığı Büyük […]

» 14 Temmuz 2016

Sami ırktan olan Kenanlıların yaşadığı antik dönem şehridir. Tarihsel dönemde son derece önemli bir yerleşim yeri olan Ugarit, arkeologlar tarafından 1929 yılında yapılan kazılarla ortaya çıkarıldı. Suriye’nin kuzey kıyısında yer […]

» 27 Haziran 2016

Bereketli Hilal, tarihte tarımsal açıdan verimli belli bir bölgeyi ifade etmek için kullanılan bir tabirdir. Cilalı Taş devrinde tarımsal üretime geçilmeden önce tarih öncesi çağ insanı oldukça ilkel bir yaşam […]

» 27 Haziran 2016

Dünya tarihinin belki de en büyük buluşu olan yazı nasıl icat edildi? ilk olarak Sümerler tarafından çivi yazısı şeklinde ortaya konulan yazının icat edilmesi tarihi çağların başlangıcı olarak kabul edilmektedir. […]

» 29 Mayıs 2016

Osmanlı Devleti’nde veraset, devlet gücü konusunda etkili bir sistemdi. Osmanlı döneminde devletin güçlü yönetimi, yani merkezi yapıya çok önem verilirdi. Osmanlı Devleti’den önceki Türk devletlerinde veraset sistemi “ülke hanedanın ortak […]