tarih

Ana sayfa » tarih » Page 2
» 14 Kasım 2017

1914 yılında başlayan ve dört yıl süren 1. Dünya Savaşı’nda; İngiltere, Fransa ve Rusya gibi büyük devletler itilaf kanadında yer alırken, Almanya ise ittifak grubu, yani karşı tarafta yer almaktaydı. […]

» 11 Kasım 2017

2. Dünya Savaşı’nda kullanılan silahlar, 1. Dünya Savaşı’nda kullanılanlardan elbette daha gelişmişti. Dünya tarihinin gördüğü ilk dünya savaşı olan ve 1914-1918 yılları arasında gerçekleşen I. Dünya Savaşı, tankların, denizaltıların ilk […]

» 08 Kasım 2017

Eski Yunan ve Roma Tanrıları isim farklılıkları da olsa aslında aynıdır. Antik Yunan ve Roma’da diğer ilkçağ medeniyetlerinin pek çoğu gibi çoktanrılı bir inanç sistemini benimsemişler, bu inanç sisteminde birbirlerinden […]

» 01 Kasım 2017

Sokollu Mehmet Paşa, Hırvat asıllı bir devşirmedir ve üç padişah döneminde sadrazamlık görevi yaparak tarihteki yerini almıştır. Sırasıyla Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat döneminde görev yapmış önemli […]

» 16 Ekim 2017

II. Mahmut ıslahatları Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahiptir. Osmanlı Devleti’nin belki de en yenilikçi padişahıdır. 1808 yılında tahta çıkan ve 31 yıl Osmanlı tahtında kalan II. Mahmut dönemi, devlet […]

» 15 Ekim 2017

Dulkadiroğullarından Şahsuvar Bey’in kızı Gülbahar Sultan ile II. Bayezid’in oğlu olan Yavuz Sultan Selim, Osmanlı Devleti’nin 9.  padişahıdır.

» 02 Ekim 2017

31 yıl Osmanlı tahtında hüküm süren II. Bayezid, devletin 8. padişahıdır. Fatih Sultan Mehmet’in sefer esnasında ani ölümü üzerine, Karaman sancağındaki oğlu Cem Sultan ve Amasya sancağındaki diğer oğlu Bayezid’e, […]

» 01 Ekim 2017

Osmanlı Devleti’nde ticaret, devletin gelişmesi için oldukça önemliydi. Osmanlı Devleti’nin ilk kurulduğu topraklar, ticaret yollarının geçiş noktasındaydı. Bu nedenle devlet, tıpkı Selçuklular gibi ticaretin gelişmesine önem vermiş ve bu yönde […]

» 29 Eylül 2017

Osmanlı Devleti’nde toprak sistemi devletin gelişimi açısından önemliydi. Kuruluşundan itibaren toprak sistemine önem veren devlet, fetihleri yaparken de, yaptıktan sonra da toprak sistemine öncelik vermiştir. Yeni fethedilen toprak yurt edinildikten […]