tarih

Ana sayfa » tarih » Page 14
» 13 Mart 2013

Halifelik kurumunu bir süre ellerinde bulunduran Abbasiler; edebiyat, mimarlık, müzik gibi alanlarda kayda değer gelişmeler gösterdiler. Arap edebiyatı bu dönemde altın çağını yaşadı. Edebiyat: Abbasiler döneminde edebiyat yalnızca Arap aristokratların […]

» 10 Mart 2013

Sümerler, Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan Mezopotamya adı verilen bölgede ilk yerleşen uygarlıktır. MÖ 3000-2200 arasında varlık gösteren bu uygarlık yazıyı bularak dünya ve insanlık tarihine belki de en […]

» 06 Mart 2013

Sosyal bir bilim dalı olan tarih, araştırmalarını yaparken tek başına hareket edemez. kesin ve doğru sonuçlara ulaşabilmek için diğer bazı bilim dallarına ihtiyaç duyar. araştırılan k0nunun tarih öncesi çağlara mı […]

» 03 Mart 2013

Tarih, uçsuz bucaksız, sonu olmayan derin bir bilimdir. insan ve insanın geçmişiyle ilgilenen sosyal bir bilimdir. tarihi tanımı tam olarak şöyle yapılmaktadır; insan topluluklarının geçmişte meydana getirdikleri olayları, insanların birbirleriyle […]

» 02 Mart 2013

Roma Uygarlığının kökleri Etrüsklere uzanır. Yani Roma uygarlığının oluşumu ve gelişiminin mimarı Etrüsklerdir. Tarihte en uzun ömürlü imparatorluklardan biri olmuş olan Roma imparatorluğu; Yunanistan, Kartaca (Kuzey Afrika), Anadolu, Suriye ve […]

» 28 Şubat 2013

Hellenizm Uygarlığı doğu ile batının sentezinden doğmuş bir uygarlıktır. daha açık bir ifadeyle; Yunan uygarlığı ile Anadolu, Mezopotamya, Mısır, İran ve Hint uygarlıklarının karışıp kaynaşmasıyla meydana gelen bir medeniyettir. Makedonya […]