Tarih Bilimine Giriş Test Soruları 9. Sınıf

Ana sayfa » eğitim » Tarih Bilimine Giriş Test Soruları 9. Sınıf

9. sınıf tarih dersinin ilk konusu olan tarih bilimine giriş, tarihe yardımcı bilimler ve takvim konularıyla ilgili soru örneklerini hem öğretmenlerimize, hem öğrencilerimize yardımcı olması açısından sizlerle paylaşıyoruz.

1) İnsan toplulukları arasında geçmişte meydana gelen olayları yer ve zaman göstererek inceleyen, bu olaylar arasında sebep sonuç ilişkisini deneylere, kaynaklara dayanarak araştıran sosyal bilim dalına tarih denir.

yukarıdaki tanımda yanlış olarak verilen bilgi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Olayları yer ve zaman göstererek incelemesi

B) Olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurması

C) sosyal bilim dalı olması

D) Bilgileri deneye dayandırması

E) Araştırmalarında kaynak kullanması

2) Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin doğrudan ilgilendiği konulardan biri değildir?

A) Dinsel özellikler

B) Bireysel davranışlar

C) Diplomatik ilişkiler

D) Askeri yapılar

E) dil ve yazı türleri

3) aşağıdaki tarihlemelerden hangisinde ifade edilen zaman daha az belirgindir?

A) Cumhuriyet 29 Ekim’de ilan edildi

B) Cumhuriyet 1923 yılında ilan edildi

C) Cumhuriyet 29 Ekim 1923 yılında ilan edildi

D) Cumhuriyet 1923 yılının Ekim ayında ilan edildi

E) Cumhuriyet TBMM’nin 1920’de açılmasından üç yıl sonra ilan edildi

4) “Tarihi olayların araştırılmasında en önemli güçlük, belgelerin yetersizliği ya da olayları belli bir açıdan yansıtmasıdır. Tarihçi gerçekçi ve doğru yorumu yapabilmek için belgenin söyledikleri kadar söylemediklerini de göz önüne almak, belgeyi yazanın kimliğini, belgede sözü geçenleri, dönemin diğer olayları ile uyumunu araştırmak zorundadır.

sözü edilen tarihsel yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Subjektif                B) Objektif                           C) Bilimsel

D) hikayeci                     E) Rivayetçi

5) “Ankara Savaşı 1402’de Çubuk Ovası’nda yapılmıştır”

yukarıdaki bilgiye ulaşırken aşağıdaki bilim dallarından hangileri kullanılmıştır?

A) Kronoloji- Nümizmatik

B) Etnografya- Diplomatik

C) Epigrafya- Diplomatik

D) Kronoloji- Coğrafya

E) Arkeoloji- Antropoloji

6) Tarihsel olaylar gelişmediği halde, bu olayların her dönemde yeniden ele alınarak yorumlanmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni araştırıcıların yetişmesi

B) Yeni belgelerin ortaya çıkması

C) Eski araştırmaların yetersiz oluşu

D) Devletlerarası çıkar ilişkilerinin ortaya çıkarılması zorunluluğu

E) Tarihsel olaylara bakış açısının değişmesi

7) Aşağıdaki olaylardan hangisi günümüze daha yakındır?

A) Kadeş Antlaşması- MÖ 1280

B) Kavimler Göçü- 375

C) Sezar’ın ölümü- MÖ 44

D) Magna Carta- 1215

E) Malazgirt Savaşı- 1071

8) “Tarihle ilgili bir bilginin kesin doğru olduğu birden çok kaynağa dayandırılmadan söylenemez” diyen bir araştırmacı olayların aydınlatılmasında aşağıdaki metodlardan hangisinin önemini vurgulamıştır?

A) araştırma sırasında olayla ilgili farklı kaynakların taranması gerektiğinin

B) araştırma sırasında yardımcı bilimlerden faydalanılması gerektiğinin

C) araştırma sırasında olayın kahramanlarına önem verilmesi gerektiğinin

D) araştırma sırasında sebep sonuç ilişkisinin kurulması gerektiğinin

E) araştırma sırasında taraflı olunması gerektiğinin

9) Olay: kısa süre içinde olup biten işler. örneğin İstanbul’un Fethi

Olgu: uzun sürede oluşan durumlar. Örneğin İstanbul’un Türk şehri haline gelmesi

yukarıdaki tanımlama ve örnekler dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Malazgirt zaferi bir olaydır, Anadolu’nun Türkleşmesi ise olgu

B) Talas savaşı bir olaydır, türklerin islamlaşması ile olgu

C) Atatürk’ün Samsun’a çıkması bir olaydır, I. İnönü savaşının kazanılması olgu

D) Çimpe kalesinin alınması olaydır, Türklerin Rumeliye yerleşmesi olgu

E) Bir çocuğun doğması olaydır, dünyadaki nüfus artışı olgu

10) Aşağıdakilerden hangisi yazılı kaynak değildir?

A) Mühürler

B) Tabletler

C) Paralar

D) Kitabeler

E) Mağara resimleri

CEVAPLAR

1)D   2) B   3) A   4) B   5) D   6) B   7) D   8) A   9) C    10) E

“Tarih Bilimine Giriş Test Soruları 9. Sınıf” ile ilgili 13 yorum yapılmış.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.