Etiket: mısır uygarlığına kim son vermiştir

Mısır Kültürü ve Uygarlığı Hakkında Bilgi

Mısır kültürünün geçmişi tarih öncesi çağlardan yontma taş devrine kadar uzanır. Hami ve Sami ırkının karışımı olan Mısırlılar, MÖ 3000-333 arasında hüküm sürmüştür. Bir mezopotamya uygarlığı olan Sümerler gibi Mısırlılar da şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir.