Sümerler Kimdir? Sümerler ve Sümer Uygarlığı

Ana sayfa » tarih » Sümerler Kimdir? Sümerler ve Sümer Uygarlığı

Sümerler, Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan Mezopotamya adı verilen bölgede ilk yerleşen uygarlıktır. MÖ 3000-2200 arasında varlık gösteren bu uygarlık yazıyı bularak dünya ve insanlık tarihine belki de en büyük katkıyı sunmuştur.

Yönetim:

Asya kökenli bir kavim olan Sümerler Mezopotamya kültürünün kurucusudurlar ve bu bölgede şehirler kurdular ve şehir devletleri şeklinde yaşadılar. bir araya gelerek merkezi bir devlet kuramadılar. sümerlerin kurdukları şehir devletlerine site adı verilir. şehirleri hem rahip hem de kral unvan taşıyan kişiler yönetirdi. bu rahip krallara ise patesi adı verilirdi.

teokrasiye dayalı mutlak monarşik yönetimin etkili olduğu Sümerlerin en önemli şehirleri Ur, Uruk, Lagaş, Erudu ve Umma’dır.

Mimari ve Sanat:

Sümerler deyince akla ilk gelen kelimelerden biri de ziggurat’tır. Zigguratlar Sümerler’in yedi katlı tapınaklarıdır. (Zigguratlardan din ve inanç bölümünde tekrar bahsedeceğiz)

Sümer şehirleri surlarla çevriliydi. bölgede az taş olmasından dolayı Zigguratlar dışındaki tüm yapılarda kerpiç kullanılırdı. İşte bu durum bizim için büyük bir dezanvantajdır. zira tahmin edebileceğiniz gibi yapı malzemesinin kerpiç olması yani dayanıksız olması bu kültürden günümüze büyük eserlerin kalmasını engellemiştir.

Din ve İnanç:

Sümerlerde çok tanrılı bir inanç sistemi vardı. En önemli tanrıları Anu (Gök tanrısı), Enil (yer tanrısı), Enki (su tanrısı) idi. az önce de belirttiğimiz gibi tapınaklarına Ziggurat adı verilirdi. tapınma burada olurdu. Zigguratlar 7 katlıydı ve her biri gökyüzünün bir katını temsil ederdi. başlarda ahiret inancı yok iken daha sonra ahiret inancı da gelişti.

Hukuk: 

Sümerler, insanlık tarihinde bilinen ilk yazılı kanunları düzenlediler. Sümer kralı Urgakina’nın düzenlediği bu yazılı kanunlarla hem kölelik kaldırıldı hem de özel mülkiyet güvence altına alındı. sümer hukuku fidye esaslıydı. ölüm cezası sadece krala karşı ayaklananlara verilirdi.

sosyal ve ekonomik yapı:

halk soylular, hürler ve köleler olarak sınıflara ayrılırdı. ekonominin temeli tarıma dayalıydı ve köle emeği kullanılırdı.

sumerlerSümerler’e ait diğer bilgiler:

-Çivi yazısını buldular

-Gılgamış, Yaratılış ve Tufan destanları bunlara aittir.

-Zigguratları rasathane olarak kullanıp burçları buldular

-Ay yılı esasına dayalı takvim sistemini buldular.

-ilk şehir devletlerini kurdular

Sümer egemenliği  Akat saldırısı ile sona erdi. sümerler daha sonra tekrar toparlandıysalar da elamlar tarafından tekrar yıkıldılar.

“Sümerler Kimdir? Sümerler ve Sümer Uygarlığı” ile ilgili 35 yorum yapılmış.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.