Sanayi Devrimi Nedir? Osmanlı Devleti’ne Etkileri Nelerdir?

Ana sayfa » eğitim » Sanayi Devrimi Nedir? Osmanlı Devleti’ne Etkileri Nelerdir?

Dünya tarihinde gerek ekonomik açıdan gerekse sosyal, siyasal ya da toplumsal açılardan son derece önemli bir yere sahip olan Sanayi Devrimi Nedir? Osmanlı Devleti’ni ne şekilde etkilemiştir?

Avrupa’da Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform hareketleri ile başlayan değişim ve gelişim, skolastik düşünceyi yıkarak yerine akıl ve bilimin etkili olduğu bir dünya görüşü getirdi. Bunlara bağlı olarak da Avrupa’da 18. yy.da Aydınlanma Çağı denilen dönem yaşandı. Artık kilise ve din baskısından uzak akıl, deney ve gözlemin ön planda tutulduğu bir döneme girildi. Bu durum bilimsel, teknolojik ve sanatsal anlamda bir çok gelişmeyi beraberinde getirdi.

İşte bu teknolojik gelişmeler 18. yy. İngiltere’sinde insan ve hayvan gücünden makine gücüne dayalı üretime geçilmesine sebep oldu. Fabrikalaşmayla birlikte seri üretim gücüne ulaşıldı. İlk olarak dokumacılık sektöründe başlayan sanayileşme daha sonra diğer alanlara da yayıldı.sanayi devriminin osmanliya etkileri

Sanayi Devrimi sonucunda;

-Uluslararası ticaret önem kazandı

-Üretim miktarı ve kalitesi arttı.

-Köylerden kentlere göçler hızlandı. Yaşam kalitesi arttı ancak şehirlerde nüfus yoğunluğu arttı. Bu da işsizliği beraberinde getirdi.

-Fabrikalaşma yeni bir sınıfı; “işçi sınıfı”nı ortaya çıkardı. Böylece emperyalizm, kapitalizm gibi kavramları ortaya çıkardı.

Bunların dışında Sanayi Devrimi’nin belki de en önemli sonucu hammadde ve pazar arayışının artmasıyla sömürgecilik yarışının hız kazanmasıdır. İngiltere’den sonra tüm Avrupa’ya yayılan sanayileşme, ülkeler arasındaki rekabeti arttırarak sömürgecilik yarışını hızlandırdı. Bu kıyasıya rekabet 20. yy.da ilk dünya savaşına sebep olacaktı. Bu savaşın baş rollerinden biri ise Osmanlı Devleti olacaktı.

Avrupa Devletleri hızla sanayileşirken Osmanlı Devleti el tezgahları ve atölyelerde üretim yapmaya devam ediyordu. Fabrikalarda üretim için ortaya çıkan hammadde ihtiyacı ve üretilen malları dış pazarlara satma ihtiyacı Osmanlı Devleti’ni sanayileşen ülkelerin hedefi haline getirdi. Bunun sonucunda Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü tehdit altına girdi. Bol miktarda üretilen Avrupa malları nedeniyle Osmanlı Devleti açık pazar haline geldi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.