sanat

Ana sayfa » sanat
» 10 Nisan 2016

Dünyanın en ünlü anıtlarından biri olan Özgürlük Heykeli nerededir? Tarihçesi nedir? Filmlerde sıkça gördüğümüz özgürlük heykeli 🗽 ABD’nin New York şehrinde yer alır ve ABD’nin simgesi durumundadır. Özgürlük Heykelinin Özellikleri […]

» 24 Mart 2016

İstanbul’da Osmanlı’dan kalan eserler nelerdir? “Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu.” Napolyon’a ait bu söz İstanbul’un tarihteki önemini ortaya koyar niteliktedir. Avarlar, Sasaniler, Emeviler, Haçlılar gibi bir çok […]

» 31 Mayıs 2014

Estamp, tahta veya bakır bir zemin üzerine oyulmuş bir resmin kağıda basılmasıdır. Alçıtaşı üzerine çizilmiş olan resmin kağıda basılması da estamp olarak nitelendirilir.

» 25 Mart 2014

Amarna sanatı, MÖ 1372-1354 yıllarında, Amarna kentinin kurucusu firavun IV. Amenofis’in hükümdarlığı döneminde gelişmiş olan bir sanat türüdür. IV. Amenofis Akhenaton’un tahta çıkmasıyla

» 12 Eylül 2013

Alman sanatında sürekli karşılaşılan eğilimler arasında özellikle alışılmamış öğelerin kullanımı, maniyerizm, ayrıntılara önem verme ve barok yaklaşım dikkati çeker. Alman sanatının en eski kalıntıları Charlemagne’ın ve Otto hanedanının etkisiyle ortaya […]

» 24 Ağustos 2013

Fovizm; vahşi anlamına gelir. Fovistlere bu adı sanat eleştirmenleri vermiştir. Fovizm sanat akımında resimlerde süslemeci bir yaklaşım göze çarpar. Mekan kavramı ve perspektife ise yer verilmez. Fovizm akımının en önemli […]

» 17 Ağustos 2013

Kübizm diyince akla gelen ilk isim şüphesiz Picasso’dur. Kübizmde objenin bütün yönleri aynı anda gösterilir. Kübizm akımı analitik ve sentetik olmak üzere iki kola ayrılır.

» 17 Ağustos 2013

Rönesans döneminden sonra sanatçıların daha da özgürleşmesiyle birlikte yeniyi arayış başladı. Bu arayış sonucu Rönesans’a karşı çıkan, biçim bozma anlamına gelen Maniyerizm akımı doğdu.

» 10 Ağustos 2013

Klasiğin yeniden canlandırılması yani Neo Klasizm, en rahat şekilde mimaride anlaşılır. Bunların hepsi modern yapılardır. Yeni yapılara eski yüz yapıştırılır. Buna en güzel örneklerden biri Vallaury’nin “İstanbul Arkeoloji Müzesi”dir. Neo […]