İnkılâp Tarihinde İlkler

-I. Dünya savaşından ilk çekilen itilaf devleti Japonya -I. Dünya savaşından ilk çekilen ittifak devleti Bulgaristan