Kanuni Sultan Süleyman Dönemindeki Gelişmeler

Kanuni Sultan Süleyman Kimdir  başlıklı konumuzda bu önemli padişahın hayatına değinmiştik. Bu yazımızda ise Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki gelişmelere değineceğiz.  1520-1566 yılları arasında olmak üzere 46 yıl tahtta kalarak Osmanlı tarihinin en uzun süre tahtta …

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Özellikleri

30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması, Osmanlı Devleti açısından I. Dünya Savaşı’nı bitiren bir antlaşmadır. Mondros Ateşkes Antlaşması I. Dünya Savaşı’nın sonlarında müttefik Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi, Osmanlı Devleti’nin kara yoluyla Almanya’dan doğrudan yardım …