Nevruz’u Kimler Kutlar? Nevruz Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Ana sayfa » genel » Nevruz’u Kimler Kutlar? Nevruz Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

baharın müjdecisi olarak kabul edilen 21 mart tarihi her yıl ülkemizde büyük bir coşkuyla Nevruz bayramı olarak kutlanıyor. Farsça kökenli bir kelime olan Nevruz, yeni gün demek. çiçeklerin  açtığı, güneşin sıcak yüzünü gösterdiği, doğanın canlandığı bahar ayının temsilcisi ve müjdecisi olan nevruz ne zamandan beri kutlanıyor, nasıl ortaya çıkmıştır hiç düşündünüz mü?

Nevruz Nedir?

Nevruz, eski takvimlerde baharın ilk günü olarak kabul edilir. Şimdiki takvimlere göre ise  martın 21. gününe rastlamaktadır.  birlik, beraberlik ve barışı ifade etmektedir. Türkiye’de Yılsırtı, Mart Dokuzu, Mart Bozumu, Sultan Nevruz, Gün Dönümü, Yeni Gün, Ölüler Bayramı, Nevruz isimleriyle bilinmektedir.

Kimler Kutlar?

Türk dünyasının tamamında ve Türk dünyasına komşu olan coğrafyalarda kutlanır. Nevruz, bütün Türk dünyasıyla birlikte Kürtler, İranlılar, Araplar, Afganlılar ve Tacikler tarafından da kutlanan bir bayramdır.

Ortaya Çıkışı ve Tarihi

Türk tarihinde ve kültüründe köklü bir geçmişi bulunmaktadır. Türklerin Ergenekon’dan çıkış gününün yirmi bir marta rastladığı kabul edilmektedir. On İki Hayvanlı Türk Takviminde yıl başı da aynı güne rastlamaktadır . Oğuz Kağan’ın bu günü kutsal saydığını ve bayram gibi törenlerle karşıladığı bilinmektedir.

nevruzu Türklerin Milattan yüzlerce yıl önce kutladıkları Çin kaynaklarında yazılıdır. Bu kaynaklarda belirtildiğine göre; Hun Türkleri, 21 Mart’ta türlü yemekler hazırlayarak kıra çıkar, kırlarda şenlikler düzenlermiş

İslamiyet’ten önce nevruzun başlangıcı ile ilgili birtakım inanışlar hayat bulmuştu. ‘ Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

1) Türklerin Ergenekon ‘dan çıkış günü 21 Mart gününe rastlamakta olup, Türk boyları bu günü “kurtuluş bayramı” olarak kutlamaktadır.
2) On iki hayvanlı eski Türk takviminde, gece ile gündüzün eşit olduğu 21 Mart günü “yılbaşı” olarak kabul edilmekte, bu günde yeni yıl kutlamaları yapılmaktaydı.
3) Kış mevsiminin sona erip baharın başladığı, tabiatın canlandığı/ dirildiği 21 Mart’ta, Türkler kışlaklardan yaylaklara göçmeye başlamakta ve bu günü “Bahar Bayramı” olarak kutlanmaktaydı.

Sovyetler Birligi’nin dağılmasından sonra bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan Cumhuriyetleri’nde 21 Mart 1991’den itibaren Nevruz resmi bayram ilan edilmiş ve bayram kutlamaları devlet töreni durumuna getirilmiştir.

nevruz nedirNasıl Kutlanır?

Nevruz kutlama ve uygulamaları Türk dünyasında genel olarak ortaklık arz etmektedir. Ateş kültü, su kültü ve atalar kültü temel inanışlardır.

Sabahleyin ilk iş olarak ateş yakmak, dışarıda yakılan ateşin üzerinden atlamak gibi uygulamalar ateş kültü ile ilgilidir.

Nevruz günü ikinci uygulama olarak çeşmeden su alınıp yola ve eve serpilmesi, geri kalan suyun ev halkınca içilmesi; ırmak, göl ve akarsuların kenarında törenler yapılması, su üzerinden atlanması ise su kültünü yansıtmaktadır.

Atalar kültü çerçevesinde bu günde eve uğurlu sayılan yaşlı bir kişi davet edilmekte, büyüklere ziyarete gidilmektedir. Mezarlıkta kutlamalar yapılıp atalar anılmaktadır.

Birkaç gün önce evlerin temizlenmesi, özel yemeklerin hazırlanması, yeni elbiseler alınması; Nevruz günü törenler çerçevesinde yapılan yarışmalar ve sportif karşılaşmalar, halk oyunları ve geleneksel seyirlik oyunlarının oynanması yine Türk dünyasının ortak uygulamalarıdır.

“Nevruz’u Kimler Kutlar? Nevruz Nasıl Ortaya Çıkmıştır?” ile ilgili 17 yorum yapılmış.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.