Mimar Sinan Kimdir? Mimar Sinan ve Eserleri

Ana sayfa » biyografi » Mimar Sinan Kimdir? Mimar Sinan ve Eserleri

Mimar Sinan tarihin gelmiş geçmiş en önemli şahsiyetlerinden, günümüze muhteşem eserler bırakmış büyük mimar. Osmanlı Devleti’nin en parlak döneminde yaşamış olan Mimar Sinan aslında bir devşirmedir. Yani gayrimüslim iken müslüman olmuştur.

Kayseri’de dünyaya gelen Mimar Sinan 1588 yılında İstanbul’da ölmüştür ancak doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Sinan devşirildikten sonra Acemi oğlanlar ocağına verilerek burada askeri eğitimini aldı. Yavuz Sultan Selim döneminde Safevilerle yapılan Çaldıran Savaşı’nda görev aldı. Savaş bittikten ve İstanbul’a döndükten sonra Acemioğlanlar ocağından Yeniçeri Ocağı’na alındı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde de Belgrad, Rodos, Mohaç, Viyana, Alman, Irak, Bağdat ve Tebriz  gibi çok önemli seferlere katıldı.

Tebriz seferi için Van gölünden geçmesi gereken üç geminin yapımını başarıyla tamamladığı için ödüllendirilerek haseki unvanını aldı. bir kaç yıl sonra yani 1538 yılında ise Karabuğdan (Moldovya) seferi sırasında Prut ırmağı üstünde yaptığı köprüyle ünlenmeye başladı. bu köprüyü yaptıktan 1 yıl sonra da sermimaran-ı hassa yani saray başmimarı oldu.saray başmimarlığı günümüzde bayındırlık bakanlığı makamına eş değerdir. Sinan Kanuni Sultan Süleyman, II. Sel,m ve III. Murat olmak üzere üç padişah döneminde de bu görevi icra etti. vefatına kadar, yaklaşık 50 yıl bu görevde kaldı.

mimar sinanMimar Sinan’ın yaklaşık dört yüz eseri vardır. bunlar arasında 84 camii, 52 mescit, 57 medrese, 7 okul, 22 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa, 7 su yolu kemeri, 8 köprü, 20 kervansaray, 35 köşk ve saray, 6 ambar ve mahzen, 48 hamam vardır.

Sinan’ın ilk önemli yapıtı İstanbul’daki Şehzade (Mehmed) Camii’dir. Kendisi bu eserini çıraklık dönemi eseri olarak nitelendirir. Kalfalık eseri olan Süleymaniye Camii;  darüşşifası, hamamı, imareti, altı medresesi, dükkânları ve Kanunî Süleyman ile Hürrem Sultan’ın türbeleriyle büyük bir alana yayılmış kentsel bir düzenlemedir, bu eserini 7 yedi yıl gibi kısa bir sürede bitirmiştir. Ustalık eseri ise Edirne’deki Selimiye Camii’dir. klasik dönem Osmanlı – Türk mimarisinin önemli bir başyapıtıdır.

Mimar Sinan tarihte “ser mimârân-ı cihan ve mühendisân-ı devran” yani “dünyadaki mimarların ve zaman içindeki mühendislerin başı” diye anılmıştır. çünkü onun eserleri bir mimari şaheser olduğu gibi aynı zamanda bir mühendislik harikasıydı. zira eserlerinin dört yüz yıldan fazla zamandır yıkılmamış olması hatta kullanılabilir olması temellerinin ne kadar sağlam olduğunun kanıtıdır.

“Mimar Sinan Kimdir? Mimar Sinan ve Eserleri” ile ilgili 32 yorum yapılmış.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.