Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Döneminde İlkler

Ana sayfa » tarih » Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Döneminde İlkler

Osmanlı Devleti’nin 623 yıllık tarihinde elbette pek çok ilk yaşanmış ve tarihe mâl olmuştur. Altı asırlık Osmanlı tarihi, daha iyi anlaşılması amacıyla beş ana döneme ayrılır. Bu dönemler; Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme, Dağılma dönemleridir. Uzun bir zaman dilimi olduğu için Osmanlı tarihinde ilkler konusunu iki bölüm halinde veriyoruz. Bu yazımızda Osmanlı Devleti’nin klasik dönemi olarak adlandırılan Kuruluş ve Yükselme döneminde ilkler konusuna yer veriyoruz.

Duraklama, Gerileme ve Dağılma döneminde ilklere başka bir yazımızda sizlerle paylaştık.

Tarihte, hangi konuda olursa olsun ilkler her zaman önemlidir.  Öğrencilere ve merak edenlere faydalı olacağını düşündüğümüz yazımızı sizlerle paylaşıyoruz.

Bu dönem 1299-1579 tarihleri arasını kapsar.

Kuruluş ve Yükselme Döneminde İlkler

Kuruluş döneminde ilkler

-Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti Bursa

-İlk Osmanlı sarayı Bursa sarayı

-İlk Osmanlı-Bizans savaşı Koyunhisar savaşı

-İlk Osmanlı parası (mangır) Osman Bey döneminde basıldı

-Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki ilk toprağı Çimpe Kalesi

-Osmanlı topraklarına katılan ilk beylik Karesioğulları

-Osmanlı topraklarına katılan son beylik Dulkadiroğulları

-İlk düzenli ordu (yaya ve müsellem) Orhan Bey döneminde kuruldu.

-İlk divan örgütü Orhan Bey döneminde kuruldu

-İlk darphane Orhan Bey döneminde kuruldu

-İlk vakıf örgütü Orhan Bey döneminde kuruldu

-İlk medrese Orhan Bey döneminde kuruldu.

-İlk Osmanlı camii Hacı Özbek Camii (İznik)

İstanbul’u ilk kuşatan Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid

-İlk deniz savaşı Çelebi Mehmet döneminde Venedik ile yapıldı (Çalıbey Deniz Savaşı)

-İlk Osmanlı-Haçlı savaşı Sırpsındığı

-Osmanlı Devleti topu ilk kez I. Kosova savaşında kullandı.

Tımar sistemini ilk uygulayan padişah I. Murat

Sultan unvanını kullanan ilk Osmanlı padişahı I. Murat

-Osmanlı Devleti’nde ilk tersane Yıldırım Bayezid döneminde Gelibolu’da açıldı.

-İlk mali teşkilat I. Murat döneminde kuruldu.

-İlk Kaptan-ı Derya Baltacıoğlu Süleyman Bey

-İlk Şeyhülislam Molla Fenari

Savaş alanında şehit olan ilk padişah I. Murat

Yükselme döneminde ilkler

-Osmanlı Devleti’nde ilk imtiyaz Fatih Sultan Mehmet döneminde Venedik’e verildi

-İlk altın para Fatih Sultan Mehmet döneminde bastırıldı.

Tahttan kendi arzusuyla inen ilk padişah II. Murat

Anadolu Türk siyasi birliğini kesin olarak sağlayan ilk padişah Yavuz Sultan Selim (Turnadağ Savaşı ile)

-İlk Osmanlı-Avusturya antlaşması 1533 İstanbul Antlaşması

İlk kapitülasyonlar Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa’ya verildi

-İlk Osmanlı-İran Antlaşması Amasya Antlaşması (1555)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.