Kavimler Göçü Nedir? Kavimler Göçü’nün Sonuçları Nelerdir?

07 Mayıs 2013 34 Yazar: editör

Kavimler Göçü (MS 375), Orta Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edilen sonuçları itibariyle önemli bir olaydır. Büyük (Asya) Hun Devleti’nin parçalanmasından sonra Balamir komutasındaki Hun boylarının Avrupa’ya doğru ilerleyerek önlerine çıkan Cermenlar, Ostrogotlar, Vizigotlar gibi barbar kavimlerini batıya doğru yerlerinden oynattılar.

Avrupa’nın sosyal, siyasal ve etnik yapısını değiştiren bu olaya Kavimler Göçü denir. Kavimler Göçü’ne neden olan Hunlar Macaristan bölgesine yerleşerek yeni bir devlet kurdular. bu devletin adı Avrupa Hun Devleti’ydi.

kavimler gocuKavimler Göçü’nün sonuçları:

-Avrupa’nın siyasi yapısı değişerek feodalite ortaya çıktı

-İlk Çağ kapandı Orta Çağ açıldı

-Roma imparatorluğu Batı ve Doğu Roma (Bizans) olmak üzere ikiye ayrıldı

-Kavimler Göçü’nün yarattığı baskı nedeniyle bir süre sonra Batı Roma imparatorluğu yıkıldı.(476)

-İngiltere, Fransa ve İspanya gibi Avrupa Devletlerinin temelleri atılmış oldu.

-kilise ve din adamları güç kazandı. skolastik felsefe etkili olmaya başladı