İnkılap Tarihinde İlkler

Ana sayfa » tarih » İnkılap Tarihinde İlkler

Milli Eğitim müfredatında ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıfta öğrencilere okutulmakta olan İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi için yardımcı olabilecek nitelikte bir yazı olan İnkılap tarihinde ilkler konusunu sizler için hazırladık. Sadece öğrenciler için merak eden her okur için faydalı olacağını düşünüyoruz;

inkılap tarihinde ilkler

I. Dünya Savaşı’nda İlkler

inkılap tarihinde ilkler konusuna I. Dünya savaşı ile başlayalım;

-I. Dünya savaşından ilk çekilen itilaf devleti Japonya

-I. Dünya savaşından ilk çekilen ittifak devleti Bulgaristan

-I. Dünya savaşında ilk açılan cephemiz Kafkas cephesi

Mondros ve Sonrasında ilkler

inkılap tarihinde ilkler konusu I. Dünya savaşı sonunda imzalanan Mondros Ateşkes antlaşması ve sonrası ile devam eder;

-Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ilk işgal edilen Osmanlı toprağı Musul

-Mondros’tan sonraki işgallere Türk halkının ilk tepkisi Hatay Dörtyol’da Fransızlara karşı gösterildi

-Türkler’in haklılığını uluslar arası alanda ortaya koyan ilk belge Amiral Bristol raporu

-Kurulan ilk Rum cemiyeti Etnik-i Eterya

-Kurulan ilk milli cemiyet Trakya Paşaeli

-Kuvayimilliye tabirini kullanan ilk cemiyet Milli Kongre cemiyeti

-Kuvayimilliye hareketini başlatan ilk cemiyet Redd-i İlhak

Kurtuluş Savaşı’nda ilkler

inkılap tarihinde ilkler konusunda yoğunluk Kurtuluş savaşı ve sonrasında karşımıza çıkıyor;

-Mustafa Kemal Paşa’nın ilk kez görevine ters düşmesi Samsun raporunu yayınlaması ile oldu

-Manda ve Himaye fikri ilk kez Erzurum Kongresi’nde reddedildi.

-Ulusal devletin kurulması yolunda atılan ilk adım Amasya Genelgesi

-Milli egemenlik fikri ilk kez Amasya Genelgesi ile ortaya atıldı

-Milli sınırlardan ilk kez Erzurum Kongresi’nde bahsedildi

-Mustafa Kemal Paşa’nın sivil olarak katıldığı ilk kongre Erzurum Kongresi

-Milli Mücadele’nin ilk yayın organı İrade-i Milliye gazetesi

-TBMM’nin ilk askeri ve siyasi başarısı Gümrü Antlaşması

-TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun ilk zaferi I. İnönü savaşı

-TBMM itilaf devletleri tarafından ilk kez Londra Konferansı’nda tanındı

-İtilaf devletleri arasındaki ilk anlaşmazlık Paris Barış Konferansı’nda ortaya çıktı

-Türk tarihinde egemenliği millete veren ilk anayasa 1921 Teşkilat-ı Esasiye

-TBMM’yi uluslararası alanda tanıyan ilk devlet Ermenistan

inkılap tarihinde ilkler

inkılap tarihinde ilkler

-TBMM’yi uluslar arası alanda ilk İslam devleti Afganistan

-Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk devlet Ermenistan

-Misak-ı Milli’den ilk taviz Moskova Antlaşması ile Batum’dur

-Kapitülasyonlardan vazgeçen ilk devlet Rusya’dır

-TBMM’yi ve Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk itilaf devleti Fransa (1921 Ankara Antlaşması ile)

-I. TBMM tarafından yapılan ilk ve tek inkılap Saltanatın kaldırılması

-Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk partisi Halk Fırkası

-Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.