Hz. Muhammed Döneminde Yapılan Savaşlar

Hz. Muhammed’in, İslamiyeti daha rahat ve daha geniş kesimlere yayabilmek amacıyla Mekke’den Medine’ye yaptığı göçün ardından, savaşlar da başladı. İlk savaş Mekkeli müşriklerle Medinedeki Müslümanlar arasında yapılan Bedir Savaşı’ydı. Bu savaş ilk savaştı ancak son değildi.

Hz. Muhammed’in yaptığı savaşlar şunlardır;

Bedir Savaşı (624)

Nedeni: Mekkeli müşriklerin İslamiyetin yayılmasını engellemek istemesi

Sonuç: Müslümanlar ilk savaşını böylece kazanmış oldu. bu zaferden sonra hem Hz. Muhammed’in Medine’deki etkinliği arttı hem de İslamiyet bölgede daha hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Ganimetlerin paylaşılması kurala bağlanarak İslam savaş hukukunun temeli atılmış oldu. bu savaşta ele geçirilen savaş esirleri Medineli Müslümanlara okuma-yazma öğretmek şartı ile serbest bırakıldı.

Uhud Savaşı (625)

Sebep: bozguna uğrayan Mekkelilerin Bedir Savaşı’nın intikamını almak istemeleri ve Şam ticaret yolu üzerindeki tekrar etkin olmak istemeleri

Sonuç: Hz. Muhammed’in emirlerini dikkate almayan okçuların savaşın kazanıldığını sanıp yerlerini terk etmeleri nedeniyle savaştan istenilen başarı elde edilemedi. bu savaşın kesin bir kazananı yoktur ancak yine de Hz. Muhammed’in etkinliği artmıştır. ayrıca bu savaşta Hz. Muhammed yaralanmış, Hz. Hamza ise şehit düşmüştür. bu savaşta Mekkelilerle işbirliği yapan Beni Nadir Yahudileri Medine’den çıkarılar.

Hendek Savaşı (627)

hz. muhammedin savaşlarıSebep: Mekkelilerin, Müslümanları tamamen ortadan kaldırmak istemeleri

Sonuç: Müslümanların şehrin etrafına kazdıkları hendekler sayesinde Mekkeliler amacına ulaşamadı. bu savaştan sonra Mekkeliler Müslümanlara bir daha saldırmadı. başka bir deyişle bu savaş, Müslümanların son savunma savaşıdır. Müslümanlar bundan sonra tarruza geçti.bu savaştan sonra pek çok arap kabilesi İslamiyeti kabul etti.

Hudeybiye Barışı (628)

Hendek Savaşından bir yıl sonra Mekkelilerle Müslümanlar arasında yapılan bu barış anlaşması; iki taraf arasında on yıl savaş olmayacak, Mekkelilerden reşit olmayan birisi Müslüman olursa velisinin izni olmadan Medine’ye alınmayacak, diğer kabilelere askeri yardım yapılmayacak gibi maddeler içeriyordu.

Önemi: Mekkeliler, Müslümanların siyasi varlığını resmen tanıdı.

Hayber’in Fethi (629): Müslümanların Yahudilere karşı saldırıya geçmesi sonucu Şam ticaret yolu Müslümanların kontrolüne girdi.

Mute Seferi (629): ilk Müslüman-Bizans savaşıdır. Hz. Muhammed’in katılmadığı bu savaşta iki taraf da birbirine kesin bir üstünlük sağlayamadı

Mekke’nin Fethi (630): Mekke’nin fethedilmesiyle Kabe putlardan temizlendi, İslamiyet hızla yayılmaya başladı.

Huneyn Savaşı (630): putperestlere karşı yapılan bu savaşı da Müslümanlar kazandı. böylece putperestlerin gücü kırılarak Mekke’nin güvenliği sağlanmış oldu.

Taif Seferi (631): Taif kuşatılmasına rağmen alınamadı ancak bundan bir yıl sonra Taifliler İslamiyeti kabul ederek Taif’i teslim etti.

Tebük Seferi (631): Bizans üzerine yapılan bu sefer Hz. Muhammed’in son seferidir.

Yorumlar

  1. nur 27 Eylül 2017 Cevapla
    • Anonim 04 Ekim 2017 Cevapla
  2. nur 27 Eylül 2017 Cevapla
  3. mustafa karatay 26 Mart 2017 Cevapla
  4. zehra 26 Mart 2017 Cevapla
  5. misafir 30 Mayıs 2016 Cevapla

Yorum Yap