Günümüzde İslamiyet’in Sınırları

Ana sayfa » din » Günümüzde İslamiyet’in Sınırları

Günümüzde İslamiyet’in sınırları geniş sayılabilecek ölçüdedir. İslamiyet’in ortaya çıktığı bölge her ne kadar Arap yarımadası olsa da bugün dünyadaki 1.6 milyar Müslüman’ın sadece 300-400 milyon kadarı Arap’tır. Dünyada Müslüman nüfusun büyük bölümü Arap ülkelerinde değil Endonezya, Pakistan ve Hindistan’da yaşamaktadır. İslam dininin coğrafi sınırları Fas’tan Endonezya’ya kadasr ulaşan bir coğrafyayı kapsamaktadır.

Günümüzde İslamiyet’in Sınırları

Günümüzde İslamiyet’in sınırları Hz. Muhammed döneminden itibaren genişleme imkanı buldu. Hz. Muhammed’in veda hutbesinden sonra, dört halife devri ile birlikte gerçekleştirilen fetihler yoluyla İslamiyet’in sınırları Arap yarımadasını aşmıştı. Aradan geçen yüzyıllar içinde bu sınırlar oldukça genişledi ve 15. Yy.a gelindiğinde Endonezya ve zenci Afrika’da Müslüman olan ülkelerle birlikte Müslüman nüfusun sayısı da oldukça arttı. Sadece bu bölgelerde değil Avrupa’da da önemli bir Müslüman nüfus yaşamaktadır.

Yüzyıllar içindeki bu yayılma sürecinde elbette İslamiyet farklı kültürlerle ya da dinlerle karşı karşıya geldi. Örneğin Afrika’da animizm, Hindistan’da hinduizm, Avrupa’da Hristiyanlık gibi. Bazı bölgelerde insanların mensup oldukları inanç ve kültür ile İslamiyet arasında benzerliklerin bulunması o bölgelerde İslamiyet’e geçişi oldukça kolaylaştırdı.

İslamiyet’in sınırları İstanbul’un 1453 ylıında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesinden 20. yy.a kadar olan dönemde doğu ve güneye doğru genişlemesine karşılık I. Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde siyaset sahnesinde gerilemeye başladı.

Fas’tan Endonezya’ya kadar uzanan İslamiyet’te zengin kültürlerin çeşitliliği oldukça dikkat çekicidir. Müslümanlar’ın %90’lık bölümü sünnidir ve aynı ibadetleri paylaşırlar. Dünyanın dört bir yanından gelip Kabe’de toplanan bütün hacıların ihram denilen aynı tip beyaz lebiseler giydikleri hac törenleri Müslümanlar arasında önemli bir evrensel birlik yaratır. Ayrıca dini eğitim veren büyük Müslüman üniversiteleri uluslararası niteliklidir ve tüm müminlerin ortak dili Arapça’dır.

İslami İnsan Hakları Bildirgesi Nedir?

İslami İnsan Hakları Bildirgesi19 Eylül 1981 tarihinde Paris’te İslam Konseyi genel sekreteri Salem Azzam tarafından resmen ilan edilen 23 maddelik bildirgedir. Bu bildirge hiçbir İslam hükümeti tarafından ihlal edilemez. Peki bu bildirgenin içeriği nedir?

Yaşama hakkı,

Özgürlük, eşitlik,

Adil yargılanma,

Seyahat ve ikamet hakkı,

Siyasal ve toplumsal haklar,

Sığınma hakkı,

Azınlık hakları,

Düşünce ve inanç özgürlüğü,

Toplantı hakları,

Sosyal güvence hakkı,

Aile, eğitim ve özel yaşam konularında hakları içermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.