Fransız İhtilalinin Sebepleri ve Sonuçları

Ana sayfa » eğitim » Fransız İhtilalinin Sebepleri ve Sonuçları

Sebepleri:

1) İngiltere ve ABD’deki demokratik gelişmelerin Fransa halkı üzerindeki etkisi

2) Mutlakiyet rejiminin Fransa üzerinde kurduğu baskıcı yönetim

3) Sınıflı toplum yapısı ve üst sınıf soylular ve din adamlarının alt tabaka burjuva ve köylü halkı sömürmesi

4) Ekonomik anlamda güç kazanan burjuva sınıfının yönetimde söz sahibi olma arzusu

İhtilalin en temel nedeni halkın ekonomik sefalet içinde olmasıdır.

Gelişimi:

Bu sebeplerin etkisiyle 14 Temmuz 1789 tarihinde halk Bastil hapishanesini basarak mahkumları serbest bıraktı ve böylece ihtilalin fitili ateşlenmiş oldu.

28 Ağustos 1789’da İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi kabul edildi ve 1791 yılında Meşrutiyet rejimine geçildi.

1792 yılında Cumhuriyet ilan edilerek kral öldürüldü. 1804 yılında ise Napolyon Bonaparte imparator oldu.

fransiz ihtilaliSonuçları:

1) Milliyetçilik yayıldı. Fransız ihtilalinin dünyaya yayılan en önemli etkisidir. Milliyetçilik akımı çok uluslu imparatorlukların sonunu getirdi. Osmanlı imparatorluğu bunlardan biridir.

2) Eşitlik, özgürlük, adalet gibi değerler etkin hale geldi.

3) Burjuva ve köylü sınıfı siyasi haklara kavuştu. Soylular ve din adamları itibar kaybetti.

4) Yeni Çağ kapandı, Yakın Çağ başladı.

İhtilal Osmanlı Devleti’ni Nasıl Etkiledi?

İhtilalin getirdiği milliyetçilik akımı Osmanlı Devleti’nin parçalanmasının en büyük nedenlerinden biridir. Çünkü bu akımın etkisiyle Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıklar kendi bağımsız devletlerini kurmak için ayaklandılar.

İhtilalin getirdiği demokrasi akımı ise Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Meşrutiyet’in ilan edilmesine etki etti. İmparatorluğun parçalanmasına neden olan milliyetçilik fikri Türk milliyetçiliğinin gelişmesine neden oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.