Fenike ve İbraniler Hakkında Bilgi

İlkçağ’da Fenike ve İbrani uygarlığı birer Akdeniz uygarlığıdır.

Fenikeliler;

Fenikeliler tarihte bilinen ilk denizci millettir. Bunda kuruldukları bölgenin etkisi büyüktür. Sami kökenli bir kavimdir. Lübnan ve Suriye’nin Akdeniz kıyılarında bir uygarlık kurmuşlardır. Ancak siyasi birlik kuramamışlar, bunun yerine şehir devletleri halinde yaşamışlardır.

Fenikeliler ilk denizci millet olarak Akdeniz’de ilk kolonileri kurdular deniz ticareti yaptılar. ancak ne var ki Yunan ve İyonyalılarla girdikleri mücadeleden yenik çıkarak bu kolonileri yitirdiler. bu başarısızlıklarının en büyük sebebi kolonileri yurtlarının bir parçası olarak görmemeleridir.

fenike ve ibranilerFenikelilerin diğer önemli bir özelliği ise ilk alfabeyi oluşturmalarıdır. bu alfabe daha sonra Yunan ve Romalılar tarafından geliştirildi ve günümüzdeki latin alfabesi ortaya çıktı.

İbraniler;

İbraniler de Sami ırkına mensuptur. ilk devletlerini MÖ II. binde Hz. Davut liderliğinde Filistin’de kurmuşlardır. İbraniler’in kurduğu devlet daha sonra İsrail ve Yahudi devleti olmak üzere ikiye bölündü. tarih boyunca kalıcı bir devlet kuramayan İbraniler, Babiller tarafından önce Mısır’a sürüldü. Babil Devleti’nin yıkılması üzerine yurtlarına dönen İbraniler bu kez Romalılar tarafından yurtlarından çıkarıldılar ve dünyanın çeşitli yerlerinde sürgün hayatı yaşadılar.

yüzyıllar boyunca devam eden bu sürgün hayatı ancak II. Dünya savaşı sonunda sona erdi ve savaş bitiminde yurtlarına geri dönerek yeni ve kalıcı bir devlet kurdular. 1948 yılında kurulan bu devletin adı İsrail oldu.

İbraniler ilkçağda ilk tek tanrı esasına dayalı olan dinine, Museviliğe inanıyorlardı. Kudüs, bu din için kutsal bir bölgeydi. tıpkı Hıristiyanlık ve İslamiyette kutsal kabul edildiği gibi.

İbranilerde milli din görüşü vardı. bu nedenle Musevilik ya da başka bir deyişle Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık kadar yayılmadı.

Yorumlar

  1. vermem bana ne 02 Aralık 2014 Cevapla
    • vermem bana ne 02 Aralık 2014 Cevapla
      • ego 13 Aralık 2015 Cevapla
  2. ttujooh 08 Aralık 2013 Cevapla

Yorum Yap