felsefe

Ana sayfa » felsefe
» 29 Kasım 2015

Bazı felsefi kavramlar ve anlamlarını sizler için derledik. Buyrunuz; Rolativizm: Görecilik Septisizm: Şüphecilik

» 28 Mayıs 2014

Hollandalı yazar ve hümanist Erasmus 1466 Rotterdam doğumludur. Rönesans döneminde ortaya çıkan hümanizm akımının öncülerinden olan Erasmus’un asıl adı Geert Geertsz’dir.

» 31 Ağustos 2013

Cinslerin, türlerin ve diğer soyutlamaların, gerçek varlıklar değil de düpedüz adlar olduğunu ileri süren ortaçağ felsefe sistemine nominalizm (adcılık) denir.

» 14 Ağustos 2013

Descartes (1596-1650) deyince akla iki anahtar sözcük gelir; modern felsefe (mantık) ve analitik geometri. Matematikçiler Descartes’i analitik geometrinin kurucusu olarak anar. Descartes’in düşünce sistemindeki amaç, insanın doğaya

» 11 Ağustos 2013

Francis Bacon (1561-1626), bilimin insanların yaşam düzeyini arttırma olanağını sağladığını kabul eder. Asıl uğraşı bilimi anlamak ve bilgi edinmenin doğru ve etkili bir yolunu ortaya çıkarmak. Buna bugün bilim felsefesi […]

» 11 Ağustos 2013

İskenderiye kenti, Helenistik dönemin bilim merkezi olarak kabul edilir. Burada müze ve kütüphaneler bilimsel kuruluşlardır. Helen uygarlığında ilk olarak edebiyat, tarih ve astronomi konusunda çalışmalar oldu. Zeus’un kızı Musae için […]

» 07 Ağustos 2013

Antik Yunan’da evreni anlama çabası ön plandadır. Bilimi fayda amaçlı mı yoksa insanın kafasındaki soruları yanıtlama amaçlı mı yapmalı tartışması vardı. Neticede Antik yunan’da bilim yapılırken fayda amacı güdülmedi. Yunan […]

» 03 Ağustos 2013

Aydınlanma Felsefesi 18. yy.a damgasını vurmuştur. En büyük temsilcisi Immanuel Kant’tır. Aydınlanma insanın kendi hatasıyla düştüğü durumdan kurtulmasıdır. “Kendi aklını kullanma cesaretine sahip ol” sloganı kullanılmıştır. Başka bir tanımla aydınlanma; […]