Kategori: felsefe

Francis Bacon ve Fikirleri

Francis Bacon (1561-1626), bilimin insanların yaşam düzeyini arttırma olanağını sağladığını kabul eder. Asıl uğraşı bilimi anlamak ve bilgi edinmenin doğru ve etkili bir yolunu ortaya çıkarmak. Buna bugün bilim felsefesi denir. Bilgi üretilmez, anlaşılmaya çalışılır. …

Helenistik Dönemde Bilim ve Bilim Adamları

İskenderiye kenti, Helenistik dönemin bilim merkezi olarak kabul edilir. Burada müze ve kütüphaneler bilimsel kuruluşlardır. Helen uygarlığında ilk olarak edebiyat, tarih ve astronomi konusunda çalışmalar oldu. Zeus’un kızı Musae için inşa edilen tapınak bilimsel araştırma …