Emeviler Kimdir? Emevi Devleti Hakkında Bilgi

Dört halife devrinin son halifesi Hz. Ali’nin şehit edilmesiyle Kufeliler, Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hasan’ı halife ilan ettiler. ancak diğer yanda Şam valisi Muaviye de Şam’da halifeliğini ilan edince Müslümanlar arasında tekrar kriz ortamı doğdu. Müslümanlar arasında kan dökülmesinden çekinen Hz. Hasan Muaviye ile anlaşarak halifeliği ona bıraktı. yapılan anlaşmaya göre Muaviye’nin ölümünden sonra halifeler seçimle belirlenecekti.

Muaviye halifelik unvanını almasıyla birlikte 661 yılında Emevi Devleti adında yeni bir devlet kurdu. bu devletin başkenti Şam oldu. Muaviye bir İslam devleti yerine bir Arap devleti kurmuştu. yoğun bir Arap milliyetçiliği yapılmakta, Müslümanlar Arap olan ve Arap olmayan olarak iki gruba ayrılmaktaydı.

Muaviye, İstanbul’u iki kez kuşattı, göktürklerle savaştı, Tunus’u fethetti. ele geçirdiği yerleri araplaştırma politikası izledi.

emeviler-Yezit Dönemi: Muaviye ölmeden önce, Hz. Hasan ile yaptığı anlaşmayı çiğneyerek, oğlu Yezit’i halife ilan etti. böylece halifelik saltanat haline geldi. ancak Kufeliler, Yezit’in halifeliğine karşı çıkarak Hz. Ali’nin diğer oğlu Hz. Hüseyin’i halife ilan ettiler. Hz. Hüseyin, yanında kalabalık bir grupla Kufe’ye giderken Yezit’in adamları tarafından yolları kesildi ve Kerbela denilen yerde acımasızca katledildiler. Bu olay İslam tarihinde Kerbela Olayı adıyla anılır. Kerbela Olayı, İslam dünyasındaki mezhep ayrılıklarının (Şii-Sünni) kesinleşmesine yol açtı.

Yezit, Kerbela olayına karşı tepkileri azaltabilmek için Kuzey Afrika’nın tamamını fethetti.

-Abdülmelik Dönemi: Arapçayı resmi dil ilan etti ve üzeri Arapça yazılı ilk parayı bastırttı.

-I. Velid Dönemi: Maveraünnehir’in tamamını aldı ve Kuzey Afrikadaki Emevi hakimiyetini kesinleştirdi. İspanya’yı fethederek Fransa’ya kadar ilerlediler. ancak Franklarla yaptıkları Puvatya savaşını kaybettiler. böylece İslam’ın ve Emevilerin Avrupadaki ilerleyişi durdu.

Emevi Devleti Neden Yıkıldı?

-Arap milliyetçiliğine dayalı ırkçı bir politika izlemeleri

-Şiilerin, Haricilerin ve Abbasilerin Emevilere yönelik zararlı faaliyetleri

-fetihlerin durmasına bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik sıkıntılar.

-Hz. Muhammed soyundan gelenlere kötü davranılması ve pek çoğunun öldürülmesi

-Emevi ailesinin kendi aralarındaki iç kavgalar

Genel değerlendirme:

-Arap milliyetçiliği politikası güderek Arap olmayan müslümanları Mevali (azadlı köle) olarak görmeleri, islamiyetin yayılışını yavaşlattı. bir İslam Devleti olmak yerine Arap Devleti oldular. bunun gibi nedenler Emevilere karşı isyanların çıkmasını ve devletin yıkılışını beraberinde getirdi. Halifeliğe Abu’l Abbas Abdullah’ın getirilmesiyle Abbasiler dönemi başlanmış oldu.

-halifeliği saltanat haline getirdiler.

-Türklerle Araplar arasında kitlesel çatışmalar bu dönemde yoğunlaştı.

Yorumlar

 1. nitem günay 23 Ekim 2015 Cevapla
 2. töbe töbe 07 Ocak 2015 Cevapla
 3. elnur 15 Mart 2014 Cevapla
  • yeliz 17 Mart 2014 Cevapla
 4. mücahit aydın 12 Mart 2014 Cevapla
 5. deniz 17 Şubat 2014 Cevapla
 6. Bugx 14 Ocak 2014 Cevapla
 7. Bugx 14 Ocak 2014 Cevapla
 8. Eylül 02 Ocak 2014 Cevapla
  • Bugx 14 Ocak 2014 Cevapla
 9. yalçın kılıç 29 Aralık 2013 Cevapla
  • yalçın kılıç 29 Aralık 2013 Cevapla
 10. imamı barış 22 Aralık 2013 Cevapla

Yorum Yap