eğitim

Ana sayfa » eğitim
» 24 Kasım 2017

Türk eğitim tarihinde önemli bir yere sahip olan Köy Enstitüleri, başından sonunda kadar hatta kaldırıldıktan sonra bile tartışmaların içinde yer almıştır. Köy Enstitüleri, CHP’nin iktidar olduğu tek parti döneminde kurulmuştu. […]

» 23 Mart 2016

Dünya tarihinde gerek ekonomik açıdan gerekse sosyal, siyasal ya da toplumsal açılardan son derece önemli bir yere sahip olan Sanayi Devrimi Nedir? Osmanlı Devleti’ni ne şekilde etkilemiştir? Avrupa’da Coğrafi Keşifler, […]

» 19 Temmuz 2015

Her anne baba çocuğunun zeki bir birey olarak yetişmesini ister ve çocuğunun eğitiminde beyin gelişimine önem verir. Çocuğun yediği içtiğinden oynadığı oyuna ve yetiştiği ortama kadar her faktör beyin gelişiminde […]

» 04 Mayıs 2015

Sebepleri: 1) İngiltere ve ABD’deki demokratik gelişmelerin Fransa halkı üzerindeki etkisi 2) Mutlakiyet rejiminin Fransa üzerinde kurduğu baskıcı yönetim

» 02 Mayıs 2015

Kelime anlamı yönünden “yeniden düzenlemek” anlamına gelen reform, 16. yüzyılda katolik mezhebinde  meydana gelen değişim ve düzenlemeleri ifade eder. İlk olarak Almanya’da başlamıştır. Reformun Sebepleri: 1) Katolik kilisesinde bozulmalar: Din […]

» 08 Aralık 2014

Türkler’in İslamiyet ile tanışması 751 tarihli Talas Savaşı ile olmuştur. Abbasiler ile Çinliler arasında yapılan bu savaşta Karluk Türkleri, Çinlilere karşı Abbasiler’in yanında yer almış ve bu vesileyle Müslüman Abbasiler […]

» 24 Kasım 2013

İslam Tarihi ile ilgili konu testi; 1) Hz. Ömer dönemindeki fetihlerle İslam devletinin sınırları Arabistan dışına taştı ve böylece komşu ülkelerle siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler başladı. 

» 22 Mayıs 2013

1)      Hitit devlet idaresinde önemli bir yere sahip olan Pankuş adı verilen meclis, soylulardan oluşur ve hükümdarın faaliyetlerini denetlerdi. İslamiyetten önceki Türk devletlerinde oluşum şekli ve amacı itibari ile Pankuşla […]

» 02 Nisan 2013

günümüzde üniversiteden mezun olup diplomasını alarak öğretmen olmaya hak kazanan yüzlerce kişi, KPSS engelini aşamadığı için belki de yıllarca atanmayı bekliyor. belki sistemin yanlışlığı, belki yanlış uygulama ya da şanssızlık […]