din

Ana sayfa » din
» 18 Eylül 2018

Geçmişten günümüze mezhepler dünyasına genel bakışa geçmeden önce kelime anlamına bakmakta fayda var. Mezhep kelimesi, bunları benimseyen insanların hayatlarına yön veren ve aynı zamanda siyasi, ahlaki, felsefi ve elbette ilahi […]

» 18 Eylül 2018

Dünyanın değişmez bir olgusu olan din ve inanç kavramı, günümüzde de önemini korumaya devam ediyor. Tek tanrılı büyük dinler olan Hristiyanlık,

» 18 Eylül 2018

Günümüzde İslamiyet’in sınırları geniş sayılabilecek ölçüdedir. İslamiyet’in ortaya çıktığı bölge her ne kadar Arap yarımadası olsa da bugün dünyadaki 1.6 milyar Müslüman’ın sadece 300-400 milyon kadarı Arap’tır. Dünyada Müslüman nüfusun […]

» 16 Ocak 2018

İslam, her şeyden önce Allah’a inanmayı ve O’na boyun eğmeyi esas alan bir dindir. İslamiyet, mümine sadece bir birey olarak bakmaz. Aynı zamanda toplumun üyesi olarak da hitap eder. Bu […]

» 10 Ocak 2018

İslami bilimler nelerdir sorusunun cevabından önce, islamiyeti’n bilime verdiği önemi de bilmek gerekir. İslamiyet, dünyadaki bütün müminleri “beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeye” ve “ilim Çin’de de olsa gidip almaya” yöneltir.  […]

» 29 Aralık 2017

İslamiyet’te hangi mezhepler vardır? sorusunun cevabına geçmeden önce bu mezheplerin neden nasıl ortaya çıktığını bilmekte fayda var. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in vefatından sonra İslam dininde çeşitli mezhepler ortaya çıktı. Bu […]

» 09 Aralık 2017

Antik dönemde insanoğlu hemen hemen her alanda tanrıların gücüne inanmışlar ve bu gücü memnun etme odaklı bir hayat yaşamışlardır. İlk çağ’da ibadethaneler ve dini törenler, tapınaklar, ayinler, dualar, bir takım […]

» 02 Aralık 2017

Afrika’da dini inançlar toplumun bir parçası konumundadır. Afrika toplumlarına genel olarak bakıldığında bu toplumlarda kutsallık ve ibadet gibi kavramların yaşam tarzı olduğu, hayatın tam merkezinde yer aldığı görülmektedir. Bu kavramlar […]

» 08 Kasım 2017

Eski Yunan ve Roma Tanrıları isim farklılıkları da olsa aslında aynıdır. Antik Yunan ve Roma’da diğer ilkçağ medeniyetlerinin pek çoğu gibi çoktanrılı bir inanç sistemini benimsemişler, bu inanç sisteminde birbirlerinden […]