Devlet Nedir? Devlet Çeşitleri ve Devletin Öğeleri

Ana sayfa » genel » Devlet Nedir? Devlet Çeşitleri ve Devletin Öğeleri

bir arada yaşayan insanlar arasında disiplini , dirlik ve düzeni, koyduğu kurallarla sağlayan güce devlet denir. millet, ülke ve egemenlik kavramları devleti meydana getiren öğelerdir. burada millet kavramından kasıt bir arada yaşamayı kabul etmiş olan, ortak bir dil, ortak bir kültür ve ortak bir tarihe sahip olan insan topluluğudur. ülkeden kasıt ise üzerinde yaşanılan topraklardır.

Devlet çeşitlerini dış yapılarına ve egemenliğin kullanışına göre olmak üzere 2 genel başlık atında inceleyebiliriz.

Dış yapılarına göre devlet çeşitleri

1) Üniter Devlet (Merkezi Devlet-Basit Devlet): Bu tip devlette ülke tek bir merkezden yönetilir. Türkiye Cumhuriyeti üniter devlete bir örnektir.

2) Birleşik Devlet (Federal Devlet): birden fazla bağımsız devletin birleşmesiyle meydana gelir. bazı konularda ortak hareket edilir. yönetim birden fazla merkez arasında paylaşılır. bu devlet çeşidine örnek ABD’dir.

Egemenliğin Kullanılışına göre devlet çeşitleri

-Totaliter devlet (diktatörlük): yöneten kişi egemenliği zor yoluyla ele geçirir ve halkı baskı ile yönetir.

-Oligarşi (Aristokrasi): egemenlik birden fazla soylu aileye aittir.

-Monarşi (krallık): egemenlik belli bir soydan gelen ailenin üyelerinin biri tarafından kullanılır

   a) Mutlak monarşi: ülke bir kral tarafından yönetilir.

  b) Meşruti monarşi: ülke bir kral ve halk tarafından seçilen bir meclis tarafından ortak yönetilir.

devlet nedirmonarşiye tarihte en güzel örnek Osmanlı Devletidir. zira Osmanlıda monarşinin iki türü de etkili olmuştur. ülke yüzyıllar boyunca  mutlak monarşiyle yönetilmiş, padişah tek esas güç olmuştur. daha sonra meşrutiyet ilan edilmiş ve böylece padişahın yanında yönetimde bir de meclis görev almaya başlamıştır.

bu yukarıda saydıklarımız egemenlik haklarını seçime dayalı olmadan kullanır. bunlar dışında egemenlik hakkının seçime dayalı olarak alındığı devlet biçimleri vardır. bunlar;

-Cumhuriyet: halkın, yöneticilerini seçimle iş başına getirdiği devlet biçimi

-Oligarşik ve Aristokratik Cumhuriyet: yöneticiyi seçme hakkı belli bir gruba veya soylu ailelere aittir.

-Demokratik Cumhuriyet: birden fazla parti vardır ve halk yöneticileri hür iradesi ile seçer

-Demokratik olmayan Cumhuriyet: seçim tek bir siyasi görüş doğrultusunda yapılır.

“Devlet Nedir? Devlet Çeşitleri ve Devletin Öğeleri” ile ilgili 15 yorum yapılmış.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.