Büyük İskender Krallığı Hakkında Bilgi

Makedonya kralı Büyük İskender, tarihte Hellenistik krallığın temelini atmış, oldukça geniş topraklara yayılmayı başarmış tarihin en önemli hükümdar ve komutanlarından biridir.

Babası Makedonya kralı II. Philippos öldükten sonra İskender, babasının yarım kalan hedeflerini tamamlamak ve daha fazlasını gerçekleştirmek için harekete geçti. Babasının en büyük amaçlarından biri Pers İmparatorluğu’nu ortadan kaldırmaktı. Yaklaşık 10 yıllık bir mücadele sonucunda artık tarihin en büyük ve güçlü imparatorluklarından biri olan Pers İmparatorluğu Büyük İskender tarafından tamamıyla fethedilmişti. Anadolu ve Suriye’yi, Sur ve Gazze limanlarını da ele geçirdikten sonra Mısır’a girerek buraya özgürlük verdi.

Büyük İskender’in büyük Pers İmparatorluğu’nu yok etmesi ona çok büyük bir itibar kazandırmıştı. Hatta Büyük İskender kendisinin tanrı Zeus’un soyundan geldiğini halka kabul ettirmekle de uğraşmıştı.

Mezopotamya ve İran topraklarını da ele geçirdikten sonra kendisini Ahemeniler’in halefi ilan etti. (Ahemeniler, Pers İmparatorluğu’na hakim olmuş bir hanedan)

Daha uzak bölgelere doğru fetih hareketine başlayan Büyük İskender, Basra Körfezine kadar ilerledikten sonra, MÖ 324 yılında imparatorluğu’nun başkenti Babil’e geri döndü ve buraya döndükten 1 yıl sonra da öldü. Büyük İskender’in sıtma hastalığından öldüğü tahmin edilmektedir. Öldüğünde ise sadece 33 yaşındaydı.

Pers İmparatorluğu’na son vermek amacıyla giriştiği Asya seferi tarihin en önemli olaylarındandır. Bu sefer sırasında Frigya’da yer alan, asla çözülemez denilen ve sadece Asya’ya hükmedecek olan kişinin çözebileceğine inanılan Gordion düğümünü çözdüğü söylenir. Bazı kaynaklara göre bu düğümü kılıcının darbesiyle çözdüğü de söylenir.

Büyük İskender öldüğünde imparatorluğu’nun sınırları Makedonya’dan Hindistan’a kadar uzanıyordu. Söylenene göre ölmeden önce bu kadar büyük bir imparatorluğu kime bırakacağı sorusuna “en güçlünüze” cevabını vermiştir.

Büyük İskender öldükten sonra bıraktığı o büyük imparatorluk toprakları generalleri arasında paylaşıldı. Geriye ise yepyeni bir kültür ve uygarlık kalacaktı. Zira batıdan doğuya yaptığı seferler sonucunda Yunan kültürü oldukça geniş alanlara yayılmış, doğu-batı kültürü sentezlenmişti.

Hellenistik uygarlık denilen bu yeni oluşumda sanat ve düşünce gelişti. İskender’in ölümünden yaklaşık elli yıl sonra Mısır firavunu II. Ptolemaios, Büyük İskender tarafından kurulan İskenderiye kentinin karşısında bulunan Pharos Adası’na 120 metre yüksekliğindeki tarihin ilk deniz fenerini yaptırdı. Bu, dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen İskenderiye Feneri’ydi.

Yorum Yap