Kategori: biyografi

Hüseyin Rahmi Gürpınar Kimdir?

1864 İstanbul doğumlu olan Hüseyin Rahmi Gürpınar, henüz 3 yaşında iken annesini kaybetti. Babasının başka bir kadınla evlenmesi nedeniyle altı yaşındayken anneannesinin yanına gönderildi. Eğitimini Yakubağa Mektebi, Mahmudiye Rüşdiyesi ve idadide yaptı. Mektebi Mülkiye’deki

Hüseyin Nihal Atsız Kimdir?

Yazar, şair ve tarihçi Hüseyin Nihal Atsız, 12 Ocak 1905 tarihinde İstanbul Kadıköy’de doğdu. ilk ve orta öğrenimini Kadıköy’de tamamladıktan sonra Askeri Tıbbiye’ye devam etti. burada eğitimine devam ederken Türkçülük fikrinden etkilendi. 3. sınıf öğrencisiyken …

Halit Ziya Uşaklıgil Kimdir?

1866 İstanbul doğumlu Halit Ziya Uşaklıgil, İzmirli bir ailenin oğludur. Babası Hacı Halil Efendi tüccardır. ilköğrenimini mahalle mektebinde okuduktan sonra Fatih Askeri Rüştiyesi’nde okudu. 1877 Osmanlı-Rus savaşı nedeniyle ailesiyle birlikte İzmir’e göç etti. Burada rüştiyenin …

Halide Edip Adıvar Kimdir?

Türk edebiyatçı, siyasetçi ve eğitimci Halide Edip Adıvar 1884 yılında İstanbul’da doğdu. Annesini küçük yaşta verem hastalığından kaybetti. ilk öğrenimini evde özel dersler alarak tamamladı. daha sonra yaşını büyüterek Robert Koleji’nde eğitimine devam etti. Bu …

Hacı Bektaş Veli Kimdir?

1209 yılında Nişabur’da (İran’da bir şehir) doğan Hacı Bektaş Veli’nin gerçek adı Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata’dır. Doğum ve ölüm tarihleri konusunda kesin bir bilgi yoktur. Değerli şair ve mutasavvıf  Hacı Bektaş Veli, ilk eğitimini Ahmet …

Fuzûli Kimdir? Fuzûli Hakkında Bilgi

Önemli Divan şairlerimizden Fuzûlî, 1494 yılında Irak’ın Hille kasabasında doğdu. Gerçek adı Mehmet olan Fuzuli Oğuzların Bayat aşiretindendir. Babası Hille Müftüsü Süleyman’dır. Hazret-i Hüseyin’in türbesinin kandilciliğini yapardı. Eşi, hocası Rahmetullah Efendi’nin kızı Rahime’ydi. Fazlullah adında