biyografi

Ana sayfa » biyografi
» 11 Mart 2014

Osmanlı Devleti’nin hakkında en çok şey bilinen padişahı Kanuni Sultan Süleyman; Avrupalıların deyimiyle nam-ı diğer Muhteşem Süleyman, Osmanlı tahtında 46 yıl gibi uzun bir süre hüküm sürmüş ve bu süre […]

» 03 Mart 2014

İsmet İnönü, bir asker ve siyasetçidir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü 1884 İzmir doğumludur. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılarak yeni, tam bağımsız Türkiye’nin kurulmasında büyük yeri vardır. Tam […]

» 24 Şubat 2014

İbni Sina 980 yılında günümüzde Özbekistan sınırları içerisinde yer alan Buhara yakınlarındaki Afşan köyünde doğdu. Tarihte önemli bir filozof ve bilim insanı olan İbni Sina, Farabi’nin öğrencisidir. 10 yaşına geldiğinde […]

» 20 Şubat 2014

1864 İstanbul doğumlu olan Hüseyin Rahmi Gürpınar, henüz 3 yaşında iken annesini kaybetti. Babasının başka bir kadınla evlenmesi nedeniyle altı yaşındayken anneannesinin yanına gönderildi. Eğitimini Yakubağa Mektebi, Mahmudiye Rüşdiyesi ve […]

» 01 Şubat 2014

Yazar, şair ve tarihçi Hüseyin Nihal Atsız, 12 Ocak 1905 tarihinde İstanbul Kadıköy’de doğdu. ilk ve orta öğrenimini Kadıköy’de tamamladıktan sonra Askeri Tıbbiye’ye devam etti. burada eğitimine devam ederken Türkçülük […]

» 27 Ocak 2014

1866 İstanbul doğumlu Halit Ziya Uşaklıgil, İzmirli bir ailenin oğludur. Babası Hacı Halil Efendi tüccardır. ilköğrenimini mahalle mektebinde okuduktan sonra Fatih Askeri Rüştiyesi’nde okudu. 1877 Osmanlı-Rus savaşı nedeniyle ailesiyle birlikte […]

» 12 Ocak 2014

Türk edebiyatçı, siyasetçi ve eğitimci Halide Edip Adıvar 1884 yılında İstanbul’da doğdu. Annesini küçük yaşta verem hastalığından kaybetti. ilk öğrenimini evde özel dersler alarak tamamladı. daha sonra yaşını büyüterek Robert […]

» 11 Ocak 2014

1209 yılında Nişabur’da (İran’da bir şehir) doğan Hacı Bektaş Veli’nin gerçek adı Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata’dır. Doğum ve ölüm tarihleri konusunda kesin bir bilgi yoktur. Değerli şair ve mutasavvıf  Hacı […]

» 10 Ocak 2014

Önemli Divan şairlerimizden Fuzûlî, 1494 yılında Irak’ın Hille kasabasında doğdu. Gerçek adı Mehmet olan Fuzuli Oğuzların Bayat aşiretindendir. Babası Hille Müftüsü Süleyman’dır. Hazret-i Hüseyin’in türbesinin kandilciliğini yapardı. Eşi, hocası Rahmetullah […]