Birleşmiş Milletler Nedir? Birleşmiş Milletler’in Görevleri Nelerdir?

Ana sayfa » genel » Birleşmiş Milletler Nedir? Birleşmiş Milletler’in Görevleri Nelerdir?

Dünya tarihinin ilk dünya savaşı olan 1. Dünya Savaşı’nın sonunda uluslararası güvenlik ve barışı koruyabilmek adına 1920 yılında Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) kurulmuştu. Ancak 1939 yılında 2. Dünya Savaşı’nın çıkması bu cemiyetin işlevsizliğini kanıtlamıştı. 2. Dünya Savaşı ise henüz devam ederken Birleşmiş Milletler Örgütünün kurulması için bazı adımlar atılmaya başlanmıştı bile. Peki Birleşmiş Milletler Nedir? Adını sıkça duyduğumuz Birleşmiş Milletler’in Görevleri Nelerdir?

Birleşmiş Milletler Nedir? Birleşmiş Milletler Nasıl Kurulmuştur?

Atlantik Paktı (1941)

Uluslararası alanda yine barış ve güvenliği sağlamak/korumak için ilk adım 1941 tarihinde atıldı. ABD başkanı F.D. Roosevelt ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill arasında Atlantik Paktı imzalandı ve bu pakt ile herkesin huzur, güven ve barış içinde yaşadığı bir dünya düşünülüyordu.

Birleşmiş Milletler Bildirgesi (1942)

Bu bildirge ile 26 devlet Atlantik paktını onaylamış oluyordu.

Moskova Bildirgesi (1943)

Bu bildirge ile ABD, İngiltere, SSCB ve Çin “dünyanın barış ve güvenliğini koruma” kararı almış oluyordu.

Yalta Konferansı (1945)

Dünyanın barış ve güvenliğini koruma yönündeki tasarı Yalta konferansı ile sonuçlandırılmış oldu.

San Francisco Şartnamesi (1945)

Birleşmiş MilletlerAynı yıl içinde 50 kadar devletin katılımıyla toplanan San Francisco konferansında ise kabul edilmişti. Böylece Birleşmiş Milletler Örgütü resmen kurulmuş oluyordu.

Birleşmiş Milletler örgütünün kaç üyesi vardır sorusunun cevabı ise tam olarak 193! Birleşmiş Milletler’in bünyesinde neredeyse dünyadaki tüm ülkeler vardır. Yani üye ülke sayısı 193’tür. Merkezi ABD’nin New York kentidir.

San Franscisco şartnamesinde Birleşmiş Milletler’in temel hedefleri şöyle sıralanıyor: Barışın korunması, uluslararası dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi, insan haklarının güvence altına alınması.

BM’nin Organları Nelerdir?

Birleşmiş Milletler bünyesinde 5 temel organ vardır.

1.Genel Kurul

Tüm üye ülkelerin temsilcileri yer alır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Ekonomik, toplumsal, siyasal alanlarda uluslarası işbirliği sağlamak, insan hakları ve temel özgürlüklerin yaygınlaştırılması, devletler arası anlaşmazlıklara barışçıl çözümler getirmek için tavsiyelerde bulunur.

2. Güvenlik Konseyi

Dünyada barış ve güvenliği sağlamak temel görevidir ve daimi bir organdır. 15 üye ülke vardır. 5 daimi üyesi vardır. Bu ülkeler Çin, ABD, Fransa, Rusya, İngiltere’dir. Güvenlik Konseyi’nde kararlar 9 üyenin olumlu oyuyla alınır.

3. Ekonomik ve Sosyal Konsey

Ekonomik ve toplumsal gelişmesinin sağlanabilmesi amacıyla çalışır. 54 üye ülke vardır ve bu ülkeler üç yıl için seçilir.

4. Uluslararası Adalet Divanı

Merkezi Lahey’dedir. Devletler arasındaki anlaşmazlıklarda devreye girer.

5. Sekreterlik

Uluslararası bazı sorunların çözümünde devreye girer.

Temel olarak 4 alanda faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler kontrolünde geçmişten günümüze pek çok barış harekatında bulunulmuştur. BM’nin faaliyet alanları; Barış ve güvenliği sağlamak, sömürgeciliği engellemek, devletlerin ekonomik ve toplumsal alanda gelişmesi ve teknik işbirliğidir.

Birleşmiş Milletler’e Bağlı Kuruluşlar Hangileridir?

-Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

-Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA)

-Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO)

-Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD)

-Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

-Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)

-Uluslararası Para Fonu (IMF)

-Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU)

-Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)

-Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme Örgütü (UNIDO)

-Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)

-Dünya Posta Birliği (UOU)

-Dünya Bankası (WB)

-Dünya Gıda Programı (WFP)

-Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

-Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)

-Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.