Asurlular Kimlerdir? Asurlular Hakkında Bilgi

Ana sayfa » tarih » Asurlular Kimlerdir? Asurlular Hakkında Bilgi

Bir Mezopotamya uygarlığı olan Asurlular bu bölgede MÖ 2000-MÖ 612 yılları arasında hüküm sürmüştür. MÖ 2000 yılında kral Sargon liderliğinde kurulan Asurlular, Ninova şehrini kendilerine merkez seçtiler. (Ninova günümüzde Irak şehri olan Musul’un hemen yanında bir bölgedir) 

Merkezi krallık şeklinde kurulan Asurlular daha sonra İran, Mısır ve Kıbrıs’a da hakim olarak büyük bir ilkçağ imparatorluğu haline geldiler. yönetimde mutlak monarşi hakimdi.

imparatorluk olmalarının en büyük sebeplerinden biri bir düzenli orduya sahip olmalarıydı. ayrıca ilk süvari birliklerini kurdular.

Mezopotamya bölgesinde sert hukuk kurallarıyla bilinen Babillere karşılık Asurlular daha sert hukuk kuralları yaptılar. bu kurallarda genelde “kısasa kısas” kuralı geçerlidir.

asurlularAsurlular’ın üzerinde yaşadığı topraklar pek de verimli değildi. bu nedenle kara ticareti yapmaya yöneldiler. Kral yolu ile Mezopotamya ile Anadolu arasında ticareti sürdürerek  Anadolu’da koloniler kurdular. Bu kolonilere karum adı verilir ve en önemlisi Kayseri Kültepe’dir.

diğer Mezopotamya uygarlıkları gibi Asurlular’ın da dini çok tanrılıydı. en büyük tanrıları ise Marduk’tu.

Babil ve Medler’in ittifakıyla yıkılan Asurlular ilk kütüphaneleri kurmalarının yanı sıra ticaret yoluyla Anadolu’ya çivi yazısını getiren uygarlıktır.

“Asurlular Kimlerdir? Asurlular Hakkında Bilgi” ile ilgili 62 yorum yapılmış.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.