Aristoteles Kimdir? Aristoteles Hakkında Bilgi

Ana sayfa » biyografi » Aristoteles Kimdir? Aristoteles Hakkında Bilgi

Yunanlı filozof Aristoteles’in MÖ 384 yılında Makedonya’da doğduğu bilinmektedir. Makedonya kralının doktorunun oğlu olan Aristoteles, dönemin en iyi filozofu Eflatun’un  (Platon) derslerini izlemek amacıyla Atina’ya gidine ünlendi. Burada kendisi de dersler vermeye başladı ve felsefe kitapları yazdı.

Eflatun öldükten sonra dönemin Makedonya kralının oğlunu yetiştirmekle görevlendirildi. Kralın oğlu ise, geleceğin Büyük İskender’iydi.

Daha sonra Atina’ya dönen Aristoteles burada felsefe okulu kurdu. Bu okulda derslerini sürekli ayakta gezinerek vermesinden dolayı, öncüsü olduğu felsefe akımına “gezginciler” adı verildi.

Aristotoles, bir ölümlüye ilahi yazarak onu ölümsüzleştirmekle, dinsizlikle suçlanınca Atina’yı terk ederek Eğriboz adasındaki Khalkis kentine gitti. Ertesi yıl 63 yaşındayken öldü.

aristoAristoteles’in felsefesine gelince;

-İdealar sadece soyut ve genel düşüncelerdir. asıl gerçeklik bireylerdedir.

-Yöntemi tümevarımlı bir mantıktan geçer.

-Her şey olabileceği şey olur, gizil güçlerini geliştirip ortaya koyar.

-Dört tür hareket vardır; tözsel, nitel, nicel, uzamsal.

-Araştırma nesnesinin gözlemlenebilir ve olaysal gerçeklik olduğunu söyler. Böylece fiziği, matematik ile metafiziğin arasına yerleştirir.

Yeniçağdan önceki düşünürlerin en moderni olan Aristoteles günümüzde hala belli oranda benimsenmeye devam eden bir bilim kavramı getirmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.