Alman Edebiyatının Özellikleri Nelerdir?

Ana sayfa » edebiyat » Alman Edebiyatının Özellikleri Nelerdir?

Alman Edebiyatını tek seferde, tek bir yazıyla ele almak aslında çok zor. bunun sebebi hem Almanya’nın köklü geçmişi hem de yüzyıllar boyunca bir çok farklılık yaşamış daha doğrusu farklı akımların etkisini göstermiş olmasıdır. bu yazımızda Alman edebiyatının özelliklerini öz bir şekilde anlatmaya çalıştık.

Geçmişten günümüze Alman edebiyatında genel olarak etkili olan akımlar arasında barok, klasisizm, romantizm, realizm, naturalizm, empresyonizm, ekspresyonizm akımları sayılabilir.

Alman Edebiyatında genel olarak XI. yy.a (11. yy.)  kadar din olgusu etkili olmuştur. bunun en büyük nedeni elbette toplum üzerinde din ve din adamlarının etkili olmasıdır. XI. yy.dan sonra ise daha çok Bavyera lehçesiyle yazılmış anonim eserler göze çarpar.

Alman Edebiyatı, Fransız ve İtalyan edebiyatının etkisi altında kaldı. Ortaçağın farklı beğenilerini benimsedi. bir yanda kahramanlık şiirleri yazılırken diğer yandan burjuvazinin gelişmesiyle alegoriye ve taşlamaya ilgi duyuldu. Provence şiirinin etkisiyle  soylu aşk anlayışını dile getiren saray edebiyatı ürünleri oluşmaya başladı ve bir çeşit aşk destanı olan “minnesang” doğdu.

Reform ise matbaayla birlikte Alman edebiyatının gelişmesinde önemli bir rol oynadı. XVI. Yy.da hümanizm etkili olurken XVII. yy.dan itibaren karşı reform hareketine bağlı olarak barok edebiyatı doğdu. Fransız ve İtalyan akımlarının karıştığı bu edebiyat anlayışı dinsel şiirlerle gelişti.

18. yy., yani Aydınlanma Çağı döneminde ise iki yönlü bir özgürleşme görülür: bir yandan Fransız etkisine karşı çıkılırken diğer yandan geçmişteki bilgisiz ve karanlıktan bırakma alışkanlığına karşı çıkıldı. Alman aydınlanma çağının en ünlü temsilcisi Leibniz, en ünlü kuramcısı da Lessing oldu. Akılcı ve Yaradancı görüşlerin egemen olduğu Aufklarung döneminde duygusal ve dinsel bir akım olan piyetizm yaygınlaştı.

alman edebiyatı18. yy.ın ikinci yarısından itibaren “Fırtına ve Atılım” akımıyla Aufklarung’un akılcılığına karşı romantizmin habercisi olan doğal hayalgücü ve deha kavramları ortaya atıldı. 19. yy.da ise alman edebiyatında romantizm etkileri görüldü. İlk romantik kuşak felsefeciler, ozanlar, filologlar ve yazarlardan oluşuyordu.

19.yy.dan 20. yy.a uzanan dönemde Alman edebiyatında gerçekçilik, doğalcılık, izlenimcilik, simgecilik akımları etkili oldu.

I. Dünya Savaşından sonra 1925’e kadar anlatımcılık, Alman sanatı ve edebiyatına büyük bir canlılık kazandırdı. Nazi rejimi öncesi nesnel ve militan olma amacı güden alman edebiyatını özellikle Bertolt Brecht temsil etti. Nazi döneminde kimi yazarların sürgün edilmesiyle edebiyatta büyük bir gerileme oldu. Daha çok propaganda amaçlı yapıtlar yayınlandı.

Trümmerliteratur denilen savaş sonrası yıkıntı edebiyatı temsilcilerinin ardından gelen Grup 47, geçmişle bağları koparan bir edebiyat akımı olarak değerlendirildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.