Abbasiler’de Kültür ve Sanat

Ana sayfa » tarih » Abbasiler’de Kültür ve Sanat

Halifelik kurumunu bir süre ellerinde bulunduran Abbasiler; edebiyat, mimarlık, müzik gibi alanlarda kayda değer gelişmeler gösterdiler. Arap edebiyatı bu dönemde altın çağını yaşadı.

Edebiyat: Abbasiler döneminde edebiyat yalnızca Arap aristokratların değil, Arap olmayanların da söz sahibi olduğu bir sanat dalı haline geldi. arap olmayanlar özellikle şiir dalında öne çıkmaya başladılar. hatta bu şiirler arasında arapları yeren, şarap konulu şiirler de vardı.

şiirin yanı sıra nesir de önemli gelişme gösterdi. arap edebiyatının önemli bir hikaye türü olan “makame”nin ilk örneklerini ise Abbasiler döneminde Bediüzzaman Hamedani verdi.

abbasi yönetiminin yıkılmasından sonra Arap edebiyatı gerilemiş, İslam dünyasında Fars ve Türk edebiyatı önemi kazanmaya başlamıştır.

abbasilerde kultur ve sanatMimarlık: cami ve mescit mimarisi ön plandaydı. bunun dışında diğer önemli yapı tipi saraylardı. bağdat şehrinde Abbasiler tarafından pek çok saray inşa edilmişti. şehir daire biçiminde kurulmuştu ve saray, cami ve bazı kamu yapıları bu dairenin merkezinde yer alıyordu.

Müzik: uzun dönem yalnızca zengin kesimin ilgi gösterdiği bir sanat dalı olan müzik giderek kitlelere yayıldı Harun Reşid döneminde bir meslek dalı haline geldi. Ünlü islam bilgini Farabi, Kitab-ül Musikiyyül Kebir adlı eserinde sesi bilimsel olarak açıklamaya çalışmış, çalgılar konusunda da bilgi vermiştir.

kadın sultanlar ve soylu kadınlar da müzikle ilgilenmiş, müzik toplantıları düzenlemişlerdir. bu toplantılarda yüze yakın müzisyenin bir şefin yönetiminde konserler verdiği söylenir.

“Abbasiler’de Kültür ve Sanat” ile ilgili 1 yorum yapılmış.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.