bir arada yaşayan insanlar arasında disiplini , dirlik ve düzeni, koyduğu kurallarla sağlayan...