Hz. Muhammed Döneminde Yapılan Savaşlar: Hz. Muhammed’in, İslamiyeti daha rahat ve daha geniş kesimlere yayabilmek amacıyla Mekke’den