Rüyada Görülen Sayıların Anlamları

Rüyada gördüğümüz olaylar ve objelerin yanısıra görülen rakamların da temsil ettiği anlamlar vardır. biz burada 0’dan 10’a kadar, rüyada görülen rakamlarla ilgili tabirleri paylaşıyoruz.

0: rüyada 0 (sıfır) sayısı görmek bir beklentinizin olduğuna ancak bu beklentinin gerçekleşmeyeceğine delalettir

1: rüyada 1 (bir) sayısı görmek iş ya da eğitim hayatında başarıya, arzu edilen şeylere kavuşmaya delalettir

2: rüyada 2 (iki) sayısı görmek hayatınızda huzura kavuşacağınıza ya da beklenen ve istenen bir şeyin iki vakte kadar gerçekleşeceğine delalettir

3: rüyada 3 (üç) sayısı, diğer rakamlar arasında en hayırlısıdır. haneye gelecek olan bolluk ve bereketi simgeler.

4: rüyada 4 (dört) sayısı sıkıntılardan kurtularak rahata ermeye ve mutluluğa

5: rüyada 5 (beş) sayısı çok yakında bazı olayların gerçekleşeceğine

6: rüyada 6 (altı) sayısı evlilik ve aile hayatına

7: rüyada 7 (yedi) sayısı şans ve ele geçecek olan bol paraya

8: rüyada 8 (sekiz) sayısı çekilen zorluklar ve çalışmalar sonucunda hak edilen başarının elde edileceğine

9: rüyada 9 (dokuz) sayısı iş ya da eğitm hayatındaki başarıya

10: rüyada 10 (on) sayısı işlerin kolaylaşmasına

delalet eder.

Google AraRüyada Görülen Sayıların Anlamları