Lidyalılar Hakkında Bilgi

Lidyalılar MÖ 687 yılında Gediz ile Küçük Menderes nehirleri arasına yerleşmiş bir Anadolu uygarlığıdır. Başkenti Sard şehri olan Lidyalılar’ın bilinen ilk kralları Giges’tir.

yönetimde mutlak monarşik bir yapıyı benimseyen Lidyalılar tarihte en çok parayı bulan uygarlık olarak bilinir. Ticaretle zenginleşen Lidyalılar takas usulunün yetersiz kalması sonucu parayı icat ettiler. Efes’ten Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral yolunu yaptılar. Kral yolunu kullanarak Anadolu ve Mezopotamya arasında yaptıkları ticaretle zenginleşen Lidyalılar doğu-batı kültürünü kaynaştırdı.

lidyalılarancak ticarete ağırlık verirken diğer yandan askerlik alanında gelişemediler. sürekli bir ordu yerine paralı askerlerden oluşan bir ordu kurdular. ancak Lidyalılardan oluşmayan bu ordu, Lidyalıları uzun süre ayakta tutmaya yetmedi ve MÖ 548 yılında Persler tarafından yıkıldılar.

Lidyalılar diğer Anadolu uygarlıkları gibi çok tanrılı bir inanç sistemini benimsediler ve Zeus, Apollon gibi Yunan tanrılarına taptılar. Ölülerini tümülüs adı verilen mezarlara gömdüler. Yunanlılar dışında Fenikelilerden de etkilendiler ve Fenike alfabesini kullandılar.

Google AraLidyalılar Hakkında Bilgi