Klasik Müzik Nedir? Klasik Müziğin Özellikleri

Klasik müzik 1700’lü yıllardan 1900’lü yıllar arasında yazılmış olan opera, senfoni, sonat ve oda müziğini içine alan bir tanımdır. en ünlü klasik müzik bestecileri arasında Beethoven, Mozart, Bach gibi değerli müzisyenler sayılabilir. kuralcı bir müzik türü olan klasik müziğin karışık sayılabilecek bir yapısı vardır.

bizim kültürümüz tarafından pek de benimsenmeyen ancak Avrupa’da önemli bir yere sahip olan kalsik müziğin dallarından opera, aslında müzik eşliğinde bir tiyatro oyunudur. diyaloglar müzik eşliğinde şarkı şeklinde söylenir

klasik muziksenfoni, orkestra eşliğinde yapılır. sonat ise üç bölümden oluşan bir müzik parçasıdır. ilk bölümde önce tema sunulur. ikinci bölüme geçince tema genişletilir ve farklı şekillerde çalınır. üçüncü bölümde tema yenilenir.

bu tür klasik müzik Avrupa ve Amerika’da kabul görmüş bir türdür. ancak her kültürün kendine özgü klasik müzik türü vardır. örneğin Çin, Hindistan gibi Asya kültürleri bunlardan iki tanesidir. Çin’de klasik müzik demek, müzik üzerinde Batı etkisinin henüz başlamadığı zamanlarda bestelenmiş olan müziktir. Hindistan’da ise klasik müzik ikiye ayrılır: Hindustan ve Karnataka müziği. Orta Asya klasik müziği ise ortaçağ saray müziği demektir.

Google AraKlasik Müzik Nedir? Klasik Müziğin Özellikleri
Son Yorumlar
 1. miles upshur
  Cevapla -
 2. türkan .
  Cevapla -
 3. Ben
  Cevapla -
 4. mehmet emin
  Cevapla -
 5. mehmet emin
  Cevapla -

Bir Cevap Yazın