İyonyalılar Kimdir? İyonyalılar Hakkında Bilgi

İyonya uygarlığı Dor istilasından Yunanistan’dan Anadolu’ya kaçan Akalar tarafından MÖ 1200 yılında kurulmuştur. İzmir ile Büyük Menderes arasında etkili olan bu uygarlık, Sümerler gibi şehir devletleri halinde örgütlenmişlerdir. bu şehir devletlerine polis adı verilir. En önemli İyon şehir devletleri İzmir, Efes, Milet, Foça ve Bergama’dır.

İyonlar farklı yönetim sistemlerini uyguladılar. önceleri krallıkla yönetilen şehir devletleri daha sonra aristokratik cumhuriyetle yönetilmeye başladı.

Diğer Anadolu uygarlıkları gibi çok tanrılı bir inanç sistemi hakim olsa da dinin, yaşam üzerindeki etkisi oldukça azdı. din adamlarının da siyasette etkisi yoktu.

Fenike alfabesini geliştirerek İyon alfabesini oluşturan İyonlar deniz ticareti yaptılar. Ege ve Akdeniz’de koloniler kurdular ve deeniz ticareti sayesinde zenginleştiler.

iyonyalilarDiğer Anadolu uygarlıklarıyla kıyaslandığında ilk çağın en gelişmiş uygarlığı İyon uygarlığıdır. önemli bilim adamları yetiştirdiler. bunlar arasında en önemlileri;

Matematik Pisagor, matematikte ve astronomide Tales

Felsefede Diyojen

Tıp alanında Hipokrat

Tarih alanında Herodot’tur

İyonyalılarda bilimin bu kadar gelişmesi elbette tesadüf değildi. Ticaret yollarının bitiş noktasında olmaları, ilkel de olsa demokratik bir yönetimin olması, din ve din adamlarının baskısının olmaması, farklı kültürlerle etkileşime geçmeleri gibi sebepler bilimin gelişmesine katkıda bulundu.

İyonyalılarda sınıf ayrımı sistemi vardı. görünüşte olumsuz olsa da bu ayrım İyonyalılarda demokrasi ve hukukun gelişimini sağladı. çünkü halk arasında sınıf çatışmaları yaşanmıştı. bu da demokrasiyi geliştirdi. halk, haksızlıklara karşı sessiz kalmamıştı.

Google Araİyonyalılar Kimdir? İyonyalılar Hakkında Bilgi