İstibdat Dönemi Nedir? II. Abdülhamit ve İstibdat Dönemi

İstibdat Dönemi, II. Abdülhamit’in I. Meşrutiyet yönetimine son verdikten sonra (1878) başlayan ve II. Meşrutiyet’in ilan edilmesine kadar devam eden, baskıcı yönetimin hakim olduğu dönemdir. istibdat, despotizm demektir.

II. Abdülhamit, Meclis-i Mebusan’ı kapattıktan sonra yavaş yavaş bütün yetkileri kendinde topladı ve kişisel konutu Yıldız Sarayı’nı devlet yönetiminin merkezi durumuna getirdi. Osmanlı tarihinin ilk geniş kapsamlı istihbarat örgütünü kurdu. bu örgütün amacı Abdülhamit’e karşı yapılacak darbe ya da ayaklanmaları önlemek, siyasi rakipler hakkında bilgi toplamaktı. bu örgütün hafiye sayısı her geçen gün arttı ve çok geniş kapsamlı bir örgüt haline geldi. bilgi toplayan bu kişilere jurnalci (istihbaratçı) deniliyordu.

Baskıcı uygulamaların başlıca araçları, basına uygulanan boğucu sansür, her tarafa yayılmış bir hafiye örgütü ve en saçmasapan biçimlerinin bile teşvik edildiği jurnalcilikti. 1881’de bir komisyon kurularak bu komisyona basın-yayın organlarını denetleme yetkisi verdi. gazete ve dergiler sık sık kapatıldığı gibi padişahın oturduğu Yıldız sarayını çağrıştıran “yıldız” gibi bazı kelimelerin yayınlarda kullanılmasının yasaklandığı listeler oluşturuldu. hatta ve hatta II. Abdülhamit’in burnunun çok büyük olmasından mütevellit, bu yasaklı kelimeler listesine “burun” kelimesinin de girdiği bilinir.

istibdat donemi nedirİstibdat döneminde jurnalcilik faaliyetleri o kadar abartılmıştı ki, gizli hafiyeler halktan insanları maaşa bağlayarak jurnalcilik faaliyetleri yaptırıyordu. bu faaliyetlerde pek çok masum insanın da canı yanmıştı. zira hiç suçu günahı olmayan insanlar bile darbe ya da ayaklanma söylemlerine maruz kalıyor ve cezalandırılıyorlardı.

II. Abdülhamit’in bu baskıcı dönemi 1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle son buldu. bundan sonra İttihat ve Terakki Partisi’nin sözü geçecekti.

Google Araİstibdat Dönemi Nedir? II. Abdülhamit ve İstibdat Dönemi