Hz. Muhammed Döneminde Yapılan Savaşlar

Hz. Muhammed’in, İslamiyeti daha rahat ve daha geniş kesimlere yayabilmek amacıyla Mekke’den Medine’ye yaptığı göçün ardından, savaşlar da başladı. İlk savaş Mekkeli müşriklerle Medinedeki Müslümanlar arasında yapılan Bedir Savaşı’ydı. Bu savaş ilk savaştı ancak son değildi.

Hz. Muhammed’in yaptığı savaşlar şunlardır;

Bedir Savaşı (624)

Nedeni: Mekkeli müşriklerin İslamiyetin yayılmasını engellemek istemesi

Sonuç: Müslümanlar ilk savaşını böylece kazanmış oldu. bu zaferden sonra hem Hz. Muhammed’in Medine’deki etkinliği arttı hem de İslamiyet bölgede daha hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Ganimetlerin paylaşılması kurala bağlanarak İslam savaş hukukunun temeli atılmış oldu. bu savaşta ele geçirilen savaş esirleri Medineli Müslümanlara okuma-yazma öğretmek şartı ile serbest bırakıldı.

Uhud Savaşı (625)

Sebep: bozguna uğrayan Mekkelilerin Bedir Savaşı’nın intikamını almak istemeleri ve Şam ticaret yolu üzerindeki tekrar etkin olmak istemeleri

Sonuç: Hz. Muhammed’in emirlerini dikkate almayan okçuların savaşın kazanıldığını sanıp yerlerini terk etmeleri nedeniyle savaştan istenilen başarı elde edilemedi. bu savaşın kesin bir kazananı yoktur ancak yine de Hz. Muhammed’in etkinliği artmıştır. ayrıca bu savaşta Hz. Muhammed yaralanmış, Hz. Hamza ise şehit düşmüştür. bu savaşta Mekkelilerle işbirliği yapan Beni Nadir Yahudileri Medine’den çıkarılar.

Hendek Savaşı (627)

hz. muhammedin savaşlarıSebep: Mekkelilerin, Müslümanları tamamen ortadan kaldırmak istemeleri

Sonuç: Müslümanların şehrin etrafına kazdıkları hendekler sayesinde Mekkeliler amacına ulaşamadı. bu savaştan sonra Mekkeliler Müslümanlara bir daha saldırmadı. başka bir deyişle bu savaş, Müslümanların son savunma savaşıdır. Müslümanlar bundan sonra tarruza geçti.bu savaştan sonra pek çok arap kabilesi İslamiyeti kabul etti.

Hudeybiye Barışı (628)

Hendek Savaşından bir yıl sonra Mekkelilerle Müslümanlar arasında yapılan bu barış anlaşması; iki taraf arasında on yıl savaş olmayacak, Mekkelilerden reşit olmayan birisi Müslüman olursa velisinin izni olmadan Medine’ye alınmayacak, diğer kabilelere askeri yardım yapılmayacak gibi maddeler içeriyordu.

Önemi: Mekkeliler, Müslümanların siyasi varlığını resmen tanıdı.

Hayber’in Fethi (629): Müslümanların Yahudilere karşı saldırıya geçmesi sonucu Şam ticaret yolu Müslümanların kontrolüne girdi.

Mute Seferi (629): ilk Müslüman-Bizans savaşıdır. Hz. Muhammed’in katılmadığı bu savaşta iki taraf da birbirine kesin bir üstünlük sağlayamadı

Mekke’nin Fethi (630): Mekke’nin fethedilmesiyle Kabe putlardan temizlendi, İslamiyet hızla yayılmaya başladı.

Huneyn Savaşı (630): putperestlere karşı yapılan bu savaşı da Müslümanlar kazandı. böylece putperestlerin gücü kırılarak Mekke’nin güvenliği sağlanmış oldu.

Taif Seferi (631): Taif kuşatılmasına rağmen alınamadı ancak bundan bir yıl sonra Taifliler İslamiyeti kabul ederek Taif’i teslim etti.

Tebük Seferi (631): Bizans üzerine yapılan bu sefer Hz. Muhammed’in son seferidir.

Google AraHz. Muhammed Döneminde Yapılan Savaşlar

Yorumlar

 1. Misafir 20 Nisan 2016 Cevapla
 2. Gonca 18 Nisan 2016 Cevapla
 3. veysel 06 Nisan 2016 Cevapla
 4. veysel 06 Nisan 2016 Cevapla
 5. fysfsgg 08 Aralık 2015 Cevapla
 6. Elif 06 Aralık 2015 Cevapla
 7. busss 03 Aralık 2015 Cevapla
 8. Beyzo 15 Kasım 2015 Cevapla
 9. Misafir 15 Kasım 2015 Cevapla
 10. beyza 07 Kasım 2015 Cevapla
 11. beyzanur 14 Nisan 2015 Cevapla
  • Misafir 17 Kasım 2015 Cevapla
 12. Burak 14 Mart 2015 Cevapla
 13. Burak 14 Mart 2015 Cevapla
 14. keko 09 Şubat 2015 Cevapla
 15. GOOD 12 Ocak 2015 Cevapla
 16. tuğba 08 Ocak 2015 Cevapla
 17. caner 28 Aralık 2014 Cevapla
 18. Misafir 15 Aralık 2014 Cevapla
 19. ayşe 14 Aralık 2014 Cevapla
 20. ceko 11 Aralık 2014 Cevapla
 21. Misafir 01 Aralık 2014 Cevapla
  • baba king 13 Nisan 2015 Cevapla
   • aaaaaadembaba 13 Mayıs 2015 Cevapla
 22. sude 24 Kasım 2014 Cevapla
 23. sudenaz dogan 09 Kasım 2014 Cevapla
 24. ece 09 Kasım 2014 Cevapla
 25. bla 21 Mayıs 2014 Cevapla

Yorum Yap