Kategori: felsefe

descartes

Descartes ve Felsefi Düşünceleri

Descartes (1596-1650) deyince akla iki anahtar sözcük gelir; modern felsefe (mantık) ve analitik geometri. Matematikçiler Descartes’i analitik geometrinin kurucusu olarak anar. Descartes’in düşünce sistemindeki amaç, insanın doğaya
bacon

Francis Bacon ve Fikirleri

Francis Bacon (1561-1626), bilimin insanların yaşam düzeyini arttırma olanağını sağladığını kabul eder. Asıl uğraşı bilimi anlamak ve bilgi edinmenin doğru ve etkili bir yolunu ortaya çıkarmak. Buna bugün bilim felsefesi denir. Bilgi üretilmez, anlaşılmaya çalışılır. …
euclid

Helenistik Dönemde Bilim ve Bilim Adamları

İskenderiye kenti, Helenistik dönemin bilim merkezi olarak kabul edilir. Burada müze ve kütüphaneler bilimsel kuruluşlardır. Helen uygarlığında ilk olarak edebiyat, tarih ve astronomi konusunda çalışmalar oldu. Zeus’un kızı Musae için inşa edilen tapınak bilimsel araştırma …
antik yunan

Antik Yunan’da Bilim ve Bilim İnsanları

Antik Yunan’da evreni anlama çabası ön plandadır. Bilimi fayda amaçlı mı yoksa insanın kafasındaki soruları yanıtlama amaçlı mı yapmalı tartışması vardı. Neticede Antik yunan’da bilim yapılırken fayda amacı güdülmedi. Yunan biliminin ilk adımları İonia bölgesinde …